Künye E-gazete
 
KIRCAALİ HABER
 15 YAŞINDA
DÖVİZ KURLARI
EUR EUR 1.9558 Lv.
USD USD 1.6108 Lv.
GBP GBP 2.2804 Lv.
TRL TRL 0.1873 Lv.
Anasayfa Haberler   Yorumlar   Edebiyat Arşiv
23 Haziran 2021
HABERLER » Kırcaali
TARİHTE BU HAFTA: 26 Ekim- 1 Kasım

TARİHTE BU HAFTA: 26 Ekim- 1 Kasım

26 Ekim 2015

26 Ekim 1912: Üsküp, İştip ve Köprülü Sırp ordusunun eline geçit. Çok saylıda insan şehri terk zorunda kaldı.
26 Ekim 1922: Stamboliyski, Bulgar meclisi Sobranya’da yaptığı konuşmada, “Sevr Anlaşmasında, Mustafa Kemal hareketinin başarıya ulaşmasıyla yapılacak değişiklikleri Neully gibi öteki antlaşmaların da değiştirilmesi için başlangıç kabul ediyoruz.” dedi.

27 Ekim 1991: Sancak bölgesindeki Boşnakların neredeyse yüzde 100’ünün katılmış olduğu bir halkoylamasında, Sancak’a özerkliğin verilmesi ve Yugoslavya federal birimlerinden birine katılma hakkının tanınması talep edildi.

28 Ekim 2000: Türkçe dilinin kullanımıyla ile ilgili yaşanan haksızlığı protesto etmek amacıyla Kosovalı Türkler, Kosova’da düzenlenen seçimlere katılmama ve bununla ilgili seçmen kayıtları yaptırmama kararını aldı.

27 Ekim 1913 Mustafa Kemal, Sofya Ataşemiliterliği görevine atandı.

27 Ekim 1946 Gerçekleştirilen seçimlerden gücünü her geçen gün artıran Komünist Parti’si, birinci olarak çıkmış ve ülke çapında kontrolü ele geçirmiştir.

28 Ekim 1867: Avrupa devletlerinin devam eden baskısı sonucunda Babıâli 12 Eylül 1867'de Girit'te genel af ilan etmeye razı oldu. 28 Ekim'de Fuat Paşa, Sadrazam Âli Paşa'nın Girit'te tatbik edeceği tafsilatlı ıslahat programını ilgili devletlere gönderdi. Ancak tatbike konulması düşünülen program Fransa'yı memnun etmedi. Bunun üzerine Fransa, Rusya, Prusya ve İtalya, Babıâli'ye verdikleri notada, Osmanlı Devleti'nin İngiltere'nin tutumundan cesaret alıp, diğer devletlerin fikirlerini göz önünde tutmadığını, kendi teklif ettikleri ıslahat programlarını uygulamadığını ve bundan meydana gelebilecek hiçbir şeyin sorumluluğunu kabul etmediklerini bildirmişlerdir. Londra Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarından Kenneth Bourne nota hakkında; "Bu nota vaziyeti olduğu gibi bırakmak şöyle dursun adeta bir afetin kapısını açıyordu" yorumunu yapmıştır.

28 Ekim 1923: Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, ''Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz'' dedi.

28 Ekim 1928: Yenilik adlı gazete Yambolu’da yayınlanmaya başladı.

29 Ekim 1896: Emniyet adlı gazete Filibe’de yayınlanmaya başladı.

29 Ekim 1912: Yunan ordusu Veria’ya girdi. Katliam, talan ve sürgün ele geçirilen her yerde olduğu üzere burada da yaşandı.

29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçildi.

30 Ekim 1923: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın başbakan atadığı İsmet Paşa’nın kurduğu hükümet, TBMM’de güvenoyu aldı.

30 Ekim 1918: I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti ile galip

devletlerarasında Mondros Mütarekesi imzalandı.
30 Ekim 1912: Yunan ordusu Vodena’ya girdi.
30 Ekim 1929: Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın adı Yugoslavya yani Güney Slavları olarak değiştirildi.

31 Ekim 1912: Lüleburgaz, Bulgar ordusunun eline geçti.
31 Ekim 1929: Bulgaristan Türkleri 1. Milli Kongresi Sofya’da toplandı. Dört gün süren kongrede Bulgaristan’da Türk eğitiminin sorunları tartışıldı. Türk okullarının mali durumu, öğretmen sorunu, kapatılan Türk okullarının açılması ve bunlara yenilerinin eklenmesi ile yeni Türk harfleriyle eğitim yapılması konusunda önemli kararlar alındı. Ayrıca alınan kararların Bulgaristan hükümetine iletilmesi ve bunların gerçekleştirilmesini takip etmek üzere bir yürütme kurulu oluşturuldu. Mülkiyeti ve işletmesi uluslararası antlaşmalarla azınlığın kendisine bırakılan Türk okulları 1960 yılında tamamen kapatılmıştır.

1 Kasım 1907: Şark Muhbiri adlı gazete Filibe’de yayınlanmaya başladı.

1 Kasım 1922: Saltanat ve Halifelik makamları birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. Böyle bir karara, İtilâf Devletleri’nin Lozan’da yapılması planlanan Barış Konferansına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti'ni de davet etmesi sebebiyet verdi. İtilaf devletinin yapmaya çalıştığı, İstanbul ve Ankara arasında çekişme çıkartarak, Türklerin savaş alanında elde ettiği tüm kazanımları masa başında kaybetmelerini sağlamaktı. Yapılacak bir tek hamle kalmıştır, o da saltanatı kaldırmak.
1 Kasım 1928: Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki 1353 sayılı kanun kabul edildi. Ankara ile paralel bir modernleşme ve yenileşme süreci yaşamak isteyen Balkanlardaki Türkler de bu sürece dâhil oldular. 1928’de yeni Türk harfleriyle ilk alfabelerini basan Bulgaristan Türkleri, 1928-29 öğrenim yılını da yeni harflerle yapma kararı aldı. Yine bu ülkedeki Türk basını da 1 istisna dışında aktif olarak bu sürece dâhil oldu.

1 Kasım 1995 Eski Yugoslavya devletlerinden Hırvatistan Bosna-Hersek ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti arasında Bosna barış görüşmeleri başladı. Kanlı Savaşa uzun süre sessiz kalan batı dünyası, Boşnak güçlerin üstünlüğü ele geçirmeye başladığı bir dönemde, barışın sağlanması adına harekete geçti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin baskısıyla bir araya gelen taraflar, görüşmelerin sonunda Dayton Barış Antlaşmasını imzalayarak savaşı sonlandırdılar.

Kaynak: Metin Edirneli


Kategoriden tüm haberleri oku


« Geri dön
REKLAMLAR

booked.net
All Rights Reserved © 2006-2021      e-mail: kardjalinews.media@gmail.com    Webdesign: SWS