Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın biz kullarına gönderdiği en kutlu misafiriCuma, 02 Haziran 2017

Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın biz kullarına gönderdiği en kutlu misafiri Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı ve ifası

Bütün güzellikleri bünyesinde barındıran, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerifin ilk günlerini geçirdik. Mevlam oruçlarımızı, taat ve ibadetlerimizi kabul eylesin.
Muhterem Müslümanlar!

"Ben en güzel ahlak ve erdemi tamamlamak üzere gönderildim" buyuran Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın Ümmeti olma şerefine nail olduk hamd olsun.
İlim ( bilgi), ameli salihe ( iyi eyleme), ibadete dönüşecek. İbadet ise takvaya (Allah sevgisine) ve muamelata (Toplumda iyi ilişkilere ) dönüşecektir, ilahi irade doğurultusunda dönüşmelidir.

Ya değilse ibadetin ruhuna uyugun hareket edilmemiş manası çıkar Mevlam korusun.

Yüce Allah " Namaz kişiyi çirkin işlerden alıkoyar" buyurur. Yani namaz kılan, Allah'ın huzuruna duran kişi bir başkasının kötülüğünü düşünmez, yalan söylemez, hile yapmaz...yaparsa namazını erkân üzere kılmamış, ruhuna uygun eda etmemiş demektir.

Hakeza oruç konusunda Peygamber efendimiz " Kişi oruç tuttuğu halde yalan ve hile ile iş yapmayı bırakmaz ise, Cenab-ı Allah o kişinin aç kalmasına ihtiyaç duymaz" buyurur, bizleri Allah'a kul olanın, toplum içindeki sorumluluğumuzu beyan eder. Der ki " kişi kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip istemedikçe gerçek manada iman etmiş sayılmaz".

Muhterem Müslümanlar!

Ramazan ayını eğitim,istiğfar ve muhasebe, ibadet ve infak (Allah için vermek) ile değerlendirmeliyiz.

*Tedrisat - Eğitim ve Öğretim

Ramazan-ı şerif ayında nazil olmaya ( inmeye) başlayan Kur'an-ı kerim, Peygamber Efendimizin (s.a.s) mukabele sünneti ile Kur'an-ı Kerim, Fatiha'dan - Nas suresine kadar okumak suretiyle hatim edilmeli, meali okunmalı, Beni Yaratan Yüce Allah bana neler buyuruyor, nasıl bir kulluk vazifesi bana yüklüyor, dünya ahiret saadetim için neler yapmalıyım, Peygamberin ahlakı ile ahlaklanma yolları nelerdir. Helal - haram daire vs soruların cevaplarını müteala ve tefekkür ederek okumalıyız!

Eğitim ve öğretim sürecine bir de Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili bir eser, bir hadis kitabı veya külliyatı ve ilmihal kitabı dahil etmeliyiz.

Zira Nebevi tavsiye " Dünya isteyen ilme sarılsın, ahiret isteyen ilme sarılsın her ikisini isteyen yine ilme sarılsın" şeklindedir.

*İbadat - İbadetlerimiz

" Ben insanları ve cinleri bana ibadet etisnler diye yarattım" buyuruyor Cenab-ı Hak. O'nu (C.C.) evsafı ile tanımak, kainattaki ahengi müşahede etmek , verdiği nimetlere şükretmek için ibadetimizi şuur ve ihlas ile yerine getirmeliyiz.

İbadet bizleri onurlu ve duyarlı kılacak, toplum içinde sorumluluk bilinci ile hareket etmemizi Allah'ın izniyle sağlayacaktır.

İslamın beş temel esasından biri olan Ramazan ayına mahsus (özel) Oruç ibadetini Mevlam tutabilmemizi nasip etsin. Ramazan öncesinde helal olan yemek- içmek ve fiili birliktelik. Hayatımızda hüküm koyan, " ibadetimiz ve menasikimiz, yaşam ve ölümümüz ancak Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın rızasını kazanmak içindir" ayet ve niyazı ile Yüce Allah bizleri ramazanda nimetleri ile sınıyor.

Yüce Allah'a inanan, tevekkül ve teslimiyet gösteren biz Müslümanlar, Ramazan ayında " Yemeden içmeden ve fiili birliktelikten" ( sahur - iftar saati olmak üzere) nefsimizi tutmalı,kontröl etme, böylelikle güçlü bir iradeye sahip olmalıyız. Peygamberimizin (s.a.s) beyan ettiği müjdeye nail olmalıyız " Kim Allah'a inanarak ve mükafatını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramzan orucunu tutarsa geçmiş bütün günahları bağışlanır", Mevlam arınanlardan eylesin inşallah.

*Muamelat

Toplum ile münasebetlerimizdir, muamelat. Toplum içindeki insanlar ile hak ve sorumluluklarımız vardır. Büyüklere saygı küçüklere sevgi, komşusu aç iken tok yatmama hassasiyeti ve Gönül yapmak, kırmamak yıkmamak Nebevi ilkelerdendir.
Zira peygamber efendimiz (s.a.s) " Ben en güzel ahlak ve erdemi tamamlamak üzere gönderildim " buyurmaktadır.

*Muhsebe

Ramazan ayının diğer önemli bir hasleti ise, bizlere " ömür muhasebesi " yaptırmasıdır. Yarın kıyamet gününde hesaba çekilmezden evvel, nefislerimizi hesaba çekmeliyiz. Zira ahirette " gençliğini nerde geçirdin, ömrünü nerede tükettin, ilmim ile amel hangi ölçülerde ettin, rızkını nerden temin ettin, nereye harcadın" soruların muhatabı olacağız. Mevlam helali helal bilip yönelmeyi, haramdan ictinab etmeyi ( uzaklaşmayı) nasip etsin inşallah.

*Yardımlaşma ve dayanışma

Dini mübin-i islam, Yardımlaşma ve dayanışma büyük önem verir. Her daim "veren el, alan elden üstündür". Ramazan ayında, ramazan kumanyaları ( temel ihtiyaç gıdalar içeren paketler), sadaka-i fıtırlar, zekat , hayır ve hasenatlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılır topluma kazandırma çabası verilir. İftarlara davet edilir, ünsiyet ( Allah için müslümanların biribirlerini sevmeleri) hedeflenir, hayır dua alma ümidi hedeflenir.

Mevlam Ramazan ayını sıhhat ve afiyet ile, ibadet ve taat ile mübarek ramazan ayını ifa etmeyi nasip eylesin. Mükafat günü dünyada Bayram. Ahirette ise " Ve beşşiril müminin" müslümanları Cennet ile müjdele ayetinin sırrına nail kılsın Cenab-ı Hak.

en kalbi dualarla

Beyhan Mehmed
Kırcaali Müftüsü


DİĞER HABERLER