Başbakan Borisov, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştüCuma, 02 Haziran 2017

Başbakan Borisov, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştüBaşbakan Boyko Borisov, Avro, Sosyal Diyalog, Mali İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştü.

Dombrovskis, Avrupa Sömestri olarak adlandırılan 2017 ekonomik yönetişim döngüsü çerçevesindeki ülkemize yönelik tavsiyelerin tanıtılmasına ilişkin konferansa katılmak üzere ülkemize geldi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Başbakan'a Komisyon tarafından yayınlanan 2025 Yılından Önce Ekonomik ve Parasal Birliğin Derinleştirilmesi Üzerine Düşünme Belgesi ile tanıştırdı. Dombrovskis, bu belgenin Beyaz Kitap'a benzer şekilde bir plan olmadığını, üye ülkeler arasında tartışmanın başlaması için bir temel oluşturduğunu belirtti. Dombrovskis, "Bu belgede Euro ile ilgili ortak bir vizyon üretilmesi ve bunun başarılmasına yönelik somut adımlar atılmasına katkı verilmesi amacıyla çeşitli fikirlere yer verilmektedir" diye belirtti.

Temaslar esnasında mali sektör, işgücü piyasası, sosyal politikalar, eğitim ve sağlık alanlarında ülkemizin yürüttüğü reformlarda kaydedilen ilerlemeye değinildi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Bulgaristan'ın İstikrar ve Büyüme Paktı'na titiz bir şekilde uyduğunu ve Bulgaristan ekonomisinde büyümenin AB'nde ortalama seviyenin üzerinde olduğunu kaydetti. Dombrovskis'inin ifadelerine göre ülkemizin Euro Bölgesi'ne kabul edilmesi karşısında temel sorun makroekonomik dengesizliklerin üstesinden gelinmesidir.

Başbakan Boyko Borisov, bu sorunun çözümünün hükümetin kilit öncelikleri arasında olmaya devam ettiğini belirtti. Yapısal bütçe dengede düzelme gözlendiğini belirten Borisov, "Mali konsolidasyon sağlanması neticesinde düşük ve sürdürülebilir düzeye indirilen kamu borcu düzeyi stabilize edildi ve Euro Bölgesi ve AB ülkelerinde ortalama düzeye kıyasla çok daha düşük düzeydedir" diye altını çizdi. Başbakan, vergi dairelerinin iyi çalışmaları ve kaçakçılıkla kesin mücadele edilmesi neticesinde bütçe rezervlerinin arttığını ve Mayıs ayı için tahmini verilere göre rezervlerin 1,6 milyar levayı aştığını belirtti.

Borisov, "Mali istikrarın korunması ve tutarlı, şeffaf ve öngörülebilir vergi politikası devam edecek, çünkü bunlar hükümetin temel öncelikleri olan iş ortamının iyileştirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve işgücü piyasasının gelişiminin tetiklenmesi için ön koşuldur" diye belirtti.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER