Kırcaali ilindeki belediye başkanları, Türkçe'nin okutulması için daha iyi koşullar istediÇarşamba, 20 Şubat 2019

Kırcaali ilindeki belediye başkanları, Türkçe'nin okutulması için daha iyi koşullar istedi21 Şubat Uluslararası Anadili Günü'nün arifesinde Kırcaali ilindeki belediye başkanları, anadili dersi olarak Türkçe eğitiminin yeniden organize edilmesi için acil önlemler alınmasını istediler. Belediye başkanlarının ifadelerine göre şu anda ilçe okullarında Türkçe dersinin okunması için koşullar uygun değil, iyi eğitimli öğretmenler yok, Türkçe ders kitapları ise yıllar önce basılmıştır.

Türkçe, Kırcaali bölgesinde serbest seçmeli ders olarak okutuluyor. Sadece Ardino kasabasında altı grup çocuk Türkçe okuyor. Borovitsa (Çamdere) ve Gorno Prahovo (Tosçalı) köylerinde de Türkçe okuyan sınıflar var.

Farklı yerleşim yerlerinde öğretmenler, eski ders kitaplarını kullanıyor veya ders konularını kendileri işliyor

Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev'e ilçe okullarında anadili dersi olarak Türkçe eğitiminin yeniden organize edilmesi için acil önlemler alınması çağrısında bulunulan mektup gönderilmesi için inisiyatif alanlar arasında bulunan Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda (BNR) yayınlanan "Öğleden Önce Horizon" programına verdiği demeçte, "Anadili dersinin müfredatta B-Seçmeli Dersler Bölümünde yer alması, Türkçe eğitiminin daha iyi organize edilmesini sağlayacak. Yardımcı ders kitapları yok. Türkçe öğretmenleri müfredatı kendisi tasarlıyor, ders programı oluşturuyor ve Türkçe bu şekilde okunuyor," dedi.

Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinin Fotinovo (Çakırlı) köyü okulunda Türkçe ve Bulgarca öğretmenliği yapan Zekiye Hasan, Türkçe dersleri için yurt dışından ders malzemeleri temin etmek zorunda kaldığını söyledi.

Zekiye Öğretmen, "Yurt dışından ders malzemeleri temin etmek de dahil olmak üzere interneti kullanıyorum. Metodoloji kitapları yok, ders kitapları yok, çalışma ders kitapları yok. Ders kitapları çok eski, zaten birkaç kitap var. Şimdiye kadar ders programları yoktu, kendimiz onları oluşturuyorduk" dedi.

Anadili öğretimi, Bulgarca öğretimine yardımcı oluyor

Zekiye Hasan, "Fotinovo köyü okulunda 100 çocuk eğitim görüyor. Hepsi anadili Türkçe derslerine katılıyor ve bunu memnuniyetle yapıyorlar" dedi. Türkçe Öğretmeni, velilerin çocuklarının evde Türkçe konuştukları için herhangi bir Batı dilini okumasının daha iyi olacağına dair görüşünü reddediyor.

Zekiye Öğretmen, "Gelin görün, Türkçe yazı yazan bir çocuk, Bulgarca olarak da nasıl bir güzel yazı yazıyor" dedi ve bu yüzden ders konusunu işlerken iki dili sürekli kıyasladığını anlattı.

Türkçe Öğretmeni, "Ana dilinin insanın kimliğini oluşturduğu söylenir. Bir çocuk kendini doğru dürüst ifade edemezse ileride sorunlar yaşayacak" dedi. Zekiye Hasan'ın ifadesine göre, ana dili Türkçe olan çocukların Türkçeyi okulda okumalarının temel nedeni budur.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na (MON) göre öğretmenler yeni programlardan haberdar ve eski yardımcı ders kitaplarına bağlı olmaksızın onları uygulayabilirler

MON Ders Kitapları ve Okul Evrakları Müdürü Penka İvanova, "Şu anda 2013 yılında ve 2015 yılında onaylanan Türkçe yardımcı ders kitapları kullanılıyor. 1.- 4. sınıf öğretmenleri halen bu onaylanmış ders kitaplarını kullanabilirler" diye izah etti.

İvanova, "Ancak 2013 yılından önce onaylanmış yardımcı ders kitaplarını kullanan okullar da var" dedi. MON Ders Kitapları ve Okul Evrakları Müdürü, Türkçe öğretmenlerinin Aralık 2017'de onaylanan yeni ders programlarından haberdar olduklarının altının çizilmesi gerektiğini düşünüyor. İvanova, "Bu ders programlarında öğrenme çıktıları olarak beklenen yeterliliklerin yanı sıra konular da düzgün bir şekilde tam olarak belirtilmiştir. 2018 yılında Eğitim ve Bilim Bakanı'nın emriyle anadili Türkçe, İvrit Dili, Ermenice ve Roman Dili taslak ders kitaplarının değerlendirilmesi ve onaylanmasına yönelik prosedürler açıldı. 1. sınıftan 7. sınıfa kadar taslak ders kitapları söz konusudur. Onlar seçmeli ders veya isteğe bağlı ders olarak okunan anadili ders saatlerinde kullanılabilir" dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe günü MON, anadilinde ders kitabı ve çalışma ders kitabı olmak üzere ders kitapları yazarları ve yayıncıların taslak ders kitaplarını bakanlığa sunmasını bekliyor. Kaç ders kitabı taslağının sunulduğunun yarın belli olacağını kaydeden İvanova, onaylanan ders kitaplarının yeni eğitim ve öğretim yılından itibaren kullanılmaya başlanacağını söyledi. BNR


DİĞER HABERLER