HÖH Başkanı Karadayı, Bakan Vılçev ile Türkçe eğitimini görüştüCuma, 22 Mart 2019

HÖH Başkanı Karadayı, Bakan  Vılçev ile Türkçe eğitimini görüştü20 Mart 2019 Çarşamba günü Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ana dili olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar ele alındı. Görüşmede HÖH Kırcaali Milletvekili Erol Mehmet ve eski Eğitim Bakan Yardımcısı Mukaddes Nalbant da hazır bulundular.

Türkçe okuyan öğrenci sayısının azalmasının idari sebepleri, bölge eğitim müdürlüklerinde Türkçe konusunda uzman eksikliği ve devlet tarafından belirlenen eğitim standartları eksikliğinden başka ders kitapları ve yardımcı ders kitapları konusu da ele alındı.

27 yıldan beri ilk defa ana dili Türkçe ders kitapları ve çalışma kitapları basılmasını olumlu bir gelişme olarak kabul etmekle birlikte Türkçe dersinin statüsünden ya da daha doğrusu statüsü olmamasından kaynaklanan sorun masaya yatırıldı.

13 Nisan 2016 tarihli 79 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesinin 1.maddesinde her bir genel eğitim dersinde ücretsiz kullanmak çin ders kitapları sağlanması düzenlenmiştir. Kanuna göre ana dili Türkçe dersi genel eğitim dersleri arasında yer almadığı için ders kitapları fiyatlarının devlet tarafından ödenmesi askıda kalıyor.

HÖH temsilcileri, Avrupa Birliği'nin (AB) yeterlilikler ve değerlendirilmesi konusunda temel bir belgesi olan 2006 yılında kabul edilen Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi'ni hatırlattılar. Bu çerçeve anlaşmada sekiz temel yeterlilikten ilkinin ana dilinde iletişim kurmak olduğu belirtilmiştir. Tüm dillerde bu yeterlilik bu şekilde çevrilmiştir.

2018'de kabul edilen bu çerçeve anlaşması ekinde bile ilk kilit yeterlilik dil okuryazarlığı olarak formüle edilmiştir. Bu dil okuryazarlığı ana dilinde, öğretim dilinde ve / veya bir ülkenin veya bölgenin resmi dilinde geliştirilebilir.

Çerçeve anlaşmasına göre sekiz kilit yeterlilik, genel eğitim derslerini belirler. Şu soru yöneltildi: Ana dili, temel bir yeterlilik olarak resmi dilin yanında neden genel eğitim dersleri arasında yer almıyor? Sorun, genel eğitim dersinin mutlaka zorunlu olarak okutulan ders anlamına gelmediği şartıyla gündeme getirildi.

Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Kanunu'nu hazırlayanlar, genel eğiitm derslerini zorunlu olanlarla özdeşleştirerek, ana dilini şimdiki hakir durumda bırakılacağına karar vermişlerdir.

Görüşmede birinciden yedinci sınıfa kadar ders kitaplarının ödenmesi sorununu çözmek için karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşıldı.

Mustafa Karadayı, kesinlikle herkesin Anayasa tarafından tanınan ve güvence altına alınan ana dilini okuma hakkını savunmayı taahhüt etti. Kurumların iyi niyetle hareket etmesi beklendiğini dile getirdi.


DİĞER HABERLER