Türk Dili Konuşan Ülkeler Ve Topluluklar 2. Basın Yayın BuluşmasıSalı, 01 Kasım 2011

Türk Dili Konuşan Ülkeler Ve Topluluklar 2. Basın Yayın Buluşması..."eşine az rastlanan kardeşlik ve dostluk duyguları"...

Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Toplulukları 2. Medya Forumu, 27-30 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Kırcaali Haber gazetesi temsilcisi İsmail KÖSEÖMER Bulgaristan Türklerinin yazılı basınını bu büyük organizasyonda temsil etti. Yeni kurulan Türk Medya Birliği, Ülke ve Topluluk Medya Komitesinde 3 yıllığına Bulgaristan Türk medyasını temsil etmeye seçildi.

"Küreselleşen dünyada Türk Dili, farklılıklar ve ortak çıkarlar" konulu toplantıya ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medya temsilcileri hazır bulundular. Özbekistan bu buluşmaya temsilci göndermedi. Bu buluşmaya Türk Cumhuriyetleri dışında Başkurtistan Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Hakasya Cumhuriyeti, Saha Cumhuriyeti (Yakutistan), Tuva Cumhuriyeti, Kabardın-Balkar Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Gagavuz Cumhuriyeti, Kırım Özerk Cumhuriyeti, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Irak Türkmenleri ve Batı Trakya'da yaşayan Türk topluluklarından 200'e yakın görsel ve basılı yayın temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını birinci oturumu yöneten Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov yaptı. Bu oluşumun temellerinin 2010 yılı 21-22 Aralık tarihinde Ankara'da Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu yapıldığını, ancak dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli Türk Topluluklarının olduğunu ve bu yüzden sonuç bildirisinde "Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Platformu" oluşturulmasına karar verildiğini söyledi. Ayrıca oluşan birliktelik doğrultusunda çok yol kat edildiğini, toplulukların katılmasıyla da gerek temsilin gerekse de Türk coğrafyanın neredeyse tamamının kapsandığını dile getirip en kısa zamanda istenilen hedefe ulaşılmasını temenni etti. Daha sonra Eflatun Amaşov kurulan Türk Medya Birliğinin ilk başkanı oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü (BYEGM) Murat Karakaya bu tür çalışmaların hem Türk Cumhuriyetleri hem de topluluklar arasında daha sıcak, dostane ve karşılıklı yardıma dayalı ilişkiler gelişeceğini söyledi. Basın yayın alanındaki işbirliğin genişleyeceğini dile getiren Murat Karakaya devamında şöyle konuştu: "Forumun sadece Türk cumhuriyetleri arasında değil, tüm Türk toplulukları arasında işbirliği ve kardeşlik ortamının geliştirilmesine, ayrıca bölge ve dünya barışına katkıda bulunacağına inanıyorum." Yeni oluşturulan Türk Medya Birliğinin genel merkezi Türkiye'de olacak ve onun ilk Genel Sekreteri de Murat Karakaya oldu.

Azerbaycan Devlet Başkanı Siyasi ve içtimai işler danışmanı Prof. Dr. Ali Hasanov, "Türkçe konuşan ülkelerin medya kuruluşları etkinlikler düzenlemesi, ülkelerin sevinçli ve üzüntülü günlerinde bütün Türk dili konuşan ülkelerin medya kuruluşları için gereklidir. Aksi halde bizim haklı meselelerimizi dünya kamuoyuna haklı bir şekilde ulaştıramayacağız" diye kaydetti.
Ayrıca Türk topluluklarının basın yayın kuruluşlarının sadece kendi ülkelerinde etkin bir biçimde çalıştıklarını, çağdaş dünyada çok uluslu medya kuruluşlarının çok geniş bir alanı kapsadıklarını dile getirdi. Türk medyalarının da bunu başaramadıkları için çok üzüntülü olduğunu vurguladı.

Dünya genelindeki başlıca büyük yayın organlarının duyurduğu haberler dışında oluşan gelişmelerle ilgili alternatif bir fikrin veya sesin duyulmadığını söyledi. Bunlara ilaveten Ali Hasanov, Türk Dili konuşan ülkelerin ve toplulukların görsel ve basılı yayın temsilcileri aynı medeniyetin, aynı dinin ve aynı soyun temsilcileri olmalıdır.

Türk Medya Platformu, Ülke ve Topluluk Medya Komitesi, Platform Koordinasyon Kurulu, başkan ve genel sekreterden oluşan bir yapıya sahip. Ülke ve Topluluk Medya Komitesi; o ülkedeki veya topluluktaki platform üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecek. Medya komitesi en az üç en fazla dokuz üyeden oluşacak. Komite üyeliği ve başkan üç yılda bir yapılacak seçimle belirlenecek. Platform Koordinasyon Kurulu; başkan, genel sekreter ve ülke ve topluluk medya komite başkanlarından oluşacak. Başkan; Platform Koordinasyon Kurulu tarafından dönüşümlü olarak üyeler arasından seçilecek. Başkan, platformu temsil edecek. Genel sekreter; platformun idari yönetiminden sorumlu olacak.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER