Doç. Dr. Hüseyin Mevsim’in yeni kitabı ““Bulgar Gözüyle İstanbul” çıktıÇarşamba, 16 Kasım 2011

Doç. Dr. Hüseyin Mevsim’in yeni kitabı ““Bulgar Gözüyle İstanbul” çıktı  Türk Dil Kurumu (TDK) Ankara'da Doç. Dr. Hüseyin Mevsim'in "Bulgar Gözüyle İstanbul" adlı yeni kitabını çıkardı. Müellif, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi.

Doç. Dr. Hüseyin Mevism, kitabın önsözünde anılar, gezi notları, denemeler gibi Bulgarca yazılan belgesel eserlerin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinin tarihi için önemine ve onların Türkçeye çevrilerek, tanıtılması gereksinimine dikkat çekiyor.
"Bulgarlar ve İstanbul" adını taşıyan kitabın birinci bölümünde tarihi planda Bulgarların megapolisle olan bağlantıları ve ilgileri izlenmekte. Diğer bölüm Efrem Karanov'a ve onun "İstanbul'da 60 Yıl Öncesinden Bulgar Kilisesine" adlı emsalsiz eserine hasredilmiştir. Fener semtindeki ilk "Kiril ve Metodious" Bulgar Okulunda okuyan Efrem Karanov, kitabında öğrencilik anılarıyla beraber 1865 yılında İstanbul'da yaşanılan büyük kolerayı gözler önüne seriyor.
Mihail Macarov, babasının yanında İstanbul'da abacı çırağı olarak kalışını ve Kudüs'e hacca gitmesini tasvir ettiği „Anılar" ve "60 Yıl Önce Tanrı Mezarında" kitaplarıyla tanıtılmıştır. Ayrıca Doç. Dr. Hüseyin Mevsim, Bulgarların 19. yüzyılda hac sebebiyle yaptıkları yolculukları konu edinen araştırma denemesini önermiştir.

Doç. Dr. Hüseyin Mevsim son olarak Nikola Naçov'un olaylı geçen 1879 yılına ilişkin gezi anı notları içeren "Bursa'ya Gidiş ve Dönüş" kitabını önermekte.
Doç. Dr. Hüseyin Mevsim, Türk okurlarını detaylı olarak sözü geçen yazarlarla ve onların sarayla bağlantılarıyla tanıştırmaktan başka, belirtilen eserlerini yorumlamakta, analize etmekte ve çevirisini önermekte. Bu eserler ise, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğun başkentindeki sosyal, kültürel, eğitim ve konut yaşamla ilgili son derece değerli gözlemler, izlenimler ve tanıklıklar içermekte.

Doç. Dr. Hüseyin Mevsim, şu anda İstanbul Kitap Yayınevinde Bulgar Gözüyle Edirne kitabının basıldığını ve yeni Bulgar yazarları ve eserleri dahil içeren Bursa, İstanbul ve Edirne için yazdığı kitapların ikinci bölümlerini hazırladığını paylaştı.


DİĞER HABERLER