Avrupa Sağlık Sigortası Kartı artık postanelerden ücretsiz elde edilecekCuma, 18 Kasım 2011

Avrupa Sağlık Sigortası Kartı artık postanelerden ücretsiz elde edilecek Kamu İhale Yasasına uygun olarak Ulusal Sağlık Sigortası Kasasının (NZOK) Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (EZOK) hazırlanması ve sağlanması için yeni uygulayıcı şirketle sözleşme imzalamasından sonra vatandaşların belgeyi elde etme prosedürü kolaylaşmıştır.

Vatandaşların EZOK çıkartılması için dilekçe sunabilecekleri dağıtım noktalarının sayısı oldukça çoğalmıştır. Her Bölgesel Sağlık Sigortası Kasasında ve NZOK'un resmi sitesinde tam listesi görülebilen ülke genelindeki tüm 276 postaneye EZOK için başvurulabilir.
Önceki uygulayıcı şirketin açtığı dağıtım noktalarında artık EZOK için dilekçe kabulü olmayacak. Vatandaşlar, ancak listede yer alan "Bulgaristan Postaneleri" Şirketinin şubelerine başvuruda bulunabilirler.

Dilekçe formları artık yerinde postanelerden ücretsiz olarak alınacak veya NZOK'un internet sitesinden çekilip, kâğıda basılacak. Dilekçeler, zorunlu kimlik kartı gösterilerek ve kopyası bırakılarak, vatandaş tarafından şahsen sunulmakta. 14 yaş grubuna ve 16 yaş grubuna kadar kimlik kartına sahip olmayan çocuklar için doğum belgesi ve velilerinin birisinin kimlik kartı tanıtılmakta ve her iki belgenin kopyası sunulmakta. Sağlık Kasasından, şimdiye kadar uygulamada olan EZOK'ta resim ve imza olması isteminin yürürlükten kaldırıldığını ve bunun da belgenin elde edilmesinde vatandaşları kolaylaştıracağını belirttiler.

EZOK için dilekçenin şahsen sunulması ve alınmasının da şahsen veya noterin vekil kıldığı biri tarafından alınması istemi geçerlilikte kalmıştır.

EZOK çıkartılması hizmeti tamamen ücretsizdir, hazırlanma süresi ise 15 gündür.

EZOK belgesiyle sağlık sigortası olan Bulgaristan vatandaşları, Avrupa Birliği üyesi başka bir ülkede bulundukları sırada kanunlarına uygun olarak acil sağlık (tıp ve diş) bakımı yaptırabilirler.

Sağlık Kasasından, EZOK belgesinin elde edilmesiyle ilgili geçici zorlukların uygulayıcı şirket seçimi prosedürünün mahkemeye verilmesine bağlı olduğunu hatırlattılar.


DİĞER HABERLER