Общинската организация на БЧК в Ардино се отчетеПетък, 03 Декември 2021

Общинската организация на БЧК в Ардино се отчетеОтчетната кампания на БЧК на общинско ниво стартира с годишно отчетно събрание на БЧК-Ардино. Гост на ардинските червенокръстци бе Пепа Чолакова, експерт в Секретариата на Облaстния съвет на БЧК в Кърджали. Председателят на Ардинската червенокръстка организация Бахар Реджебов запозна присъстващите с дейността й през 2021 г. В отчета си той подчерта, че и през настоящата година Общинският съвет на БЧК-Ардино е продължил своята активна работа в три основни направления - организационно развитие, социално-помощна дейност и младежка дейност. В рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане-план 2020 година са подпомогнати 1256 бенефициенти от община Ардино. През годината съществен принос за развитието на общинската организация има клубът „От сърце“, където членуват 21 млади хора. Клубът под ръководството на Елица Карамитева развива богата социално-помощна и здравно-просветна дейност. По проект „Безопасни училища и детски градини: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“ първи от област Кърджали клубът получи признанието за „Безопасно училище“ СУ "Васил Левски"-Ардино. През март младите червенокръстци реализираха две инициативи посветени на празника Баба Марта и 8-ми март – Международния ден на жената. По повод 22 април - Ден на Земята, доброволците от клуба се включиха в националната кампания на БМЧК „Умножи доброто“ със засаждане на дръвчета в ДГ„Слънце“ и СУ „Васил Левски“. По повод 100-годишния юбилей на Българският младежки Червен кръст (БМЧК) младите доброволци от клуба на БМЧК „От сърце“ към СУ „Васил Левски“ с подкрепата на местни фирми са организирали и провели благотворителна кампания под надслов „От хората за хората“ за набиране на трайни хранителни продукти. За поредна година партньорството между възрастни и млади доброволци, между гражданите на Ардино и дарителите е дало възможност да бъдат подкрепени 100 бенефициенти - възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания и семейства в риск от общината, които не получават хуманитарна помощ от Европейската хранителна програма. Председателят на БЧК в Ардино Бахар Реджебов изказа сърдечна благодарност за подкрепата на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан, на кметовете и кметските наместници на населени места от общината и на всички доброволци, участвали при пакетирането и доставянето на хранителните пакети до домовете на бенефициентите по Програмата. Отчетът за дейността на общинската организация на БЧК-Ардино бе приет единодушно. Приет бе и отчет на Общинска контролна комисия, представен от Ракиб Актикадир. Делегатите на общото събрание изразиха съгласието си с предложената Стратегия за развитие на Областната организация на БЧК-Кърджали за периода 2021 – 2030 г. Приеха и План за работа за 2022 г. на общинската Ардинска червенокръстка организация. Експертът от Секретариата на Обл.С на БЧК в Кърджали Пепа Чолакова благодари за организационното развитие, сплотеност и единство в общинската организация, проявени в подкрепа на уязвимите хора от местните общности, особено в условията на Covid 19. Тя подчерта, че основна грижа при всички извършвани дейности трябва да бъде опазване живота и здравето на хората. Използва повода да поздрави в аванс членовете на общинското общо събрание с настъпващия 5-ти декември – Световен ден на доброволеца и им пожела кураж, сили и нови успехи. Гюнер ШЮКРИ


ДРУГИ НОВИНИ