Дяволският мост омагьосва с красотата сиПетък, 03 Декември 2021

Дяволският мост омагьосва с красотата сиСлед успешно приключилият курс по гръцки език от служители на общинска администрация-Ардино, преподавателят гл.ас. д-р Галина Брусева от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, посети за първи път Дяволският мост. Заедно с тях бяха и кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям. „Омагьосана съм от природната красота на това специално място. Вълнуваща е историята за Дяволския мост, преплетена с митове, легенди и усещането за време е различно“, заяви гл.ас. д-р Галина Брусева. Двадесет служители на Община Ардино изкараха успешен курс по гръцки език. Официално сертификатите им бяха връчени от кмета инж. Изет Шабан. Двумесечното обучение се организира в рамките на проект „Ardino and Didymoteicho connected through past and future” with acronym ARDICO („Ардино и Димотика свързани чрез минало и бъдеще“) с акроним АРДИКО по Договор №В2.6с.16/12.12.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г. Гюнер ШЮКРИ


ДРУГИ НОВИНИ