Кърджалийска търговско-промишлена палата - двадесет и пет години работа в подкрепа и защита интересите на бизнеса от област кърджалиПетък, 10 Декември 2021

Кърджалийска търговско-промишлена палата - двадесет и пет години   работа в подкрепа и защита интересите на бизнеса от област кърджалиИзминаха двадесет и пет години от учредяването и регистрацията на Кърджалийската Търговско-Промишлена Палата. Това се случи на 12 декември 1996 г.,когато в учредителното събрание се включихапредставители на 129 фирми от Област Кърджали с едно единствено желание - да сътворят и да дадат изпълнен със съдържание живот на организация, която да защитава интересите и подкрепя бизнеса в региона наречена Кърджалийска търговско-промишлена палата. Българска търговско-промишлена палата асоциира новосъздадената Кърджалийска палата в системата на Търговско промишлените палати в България. Сключисе договор между двете организации , с който се определиха условията, при които териториалната палата ще извършва дейности предоставени от Българска търговско-промишлена палата. Палатата в Кърджали става факт като част от изпълнението на една обширна политика на Българската търговско-промишлена палата в цялата страна. Много са дейностите и задачите, които Кърджалийската организация свърши. Проектите, които се реализираха и опитът, който се натрупа. През годините палатата мина през възходи и трудности в условията на открита конкурентна среда, но винаги е била мост към достиженията на пазарната икономика, доколкото вътрешнополитическата и международната ситуация са го позволявали.През целия този период в помощ беше опитът на Българската Търговско-Промишлена Палата, имаща 125-годишна история и традиции, голям вътрешен и международен авторитет. Двадесет и пет години са един сериозен период за да се направи реална и обективна равносметка на цялостната дейност и постигнатите резултати в подкрепа на бизнеса в региона. До днес Кърджалийска търговско-промишлена палата остава организацията с универсално членство на фирми от всички сектори, както на микро фирми, така и на големи предприятия. Много са фирмите-членове, които и гласуваха доверие. Вече двадесет и пет години палатата успешно прилага принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. Услугите за фирмите, които палатата извършва, дават възможност за това. Управителния съвет на Кърджалийската търговско-промишлена палата използва възможността да благодари на всички представители на бизнеса от Област Кърджали за положителното им отношение и съпричастност към целите и задачите на организацията и ангажиментите, които поемаха през този период за успешното изпълнение на съвместните дейности насочени единствено в полза на бизнеса. Управителен съвет на Кърджалийската търговско-промишлена палата.


ДРУГИ НОВИНИ