Иновативно СУ „Васил Левски“ в Ардино е Google референтно училищеПетък, 17 Декември 2021

Иновативно СУ „Васил Левски“ в Ардино е Google референтно училищеРъководството и екипът на иновативно Средно училище „Васил Левски”, гр. Ардино са наясно, че за да предлага едно училище качествено образование, то трябва да се съобразява с динамично променящия се свят и да предлага обучение от нов тип. Такова обучение от нов тип предполага да се формират ключови компетентности у учениците и умения, необходими за успешна реализация в дигиталната ера, да се променя тяхната роля, за да бъдат те активна страна в учебния процес. Поради тази причина ръководството на училището направи проучване за новите възможности за обучение, като след това сформира първоначален екип от единадесет педагози, които се сертифицираха по програмите Google Certified Educator Level 1 и Level 2, с активното съдействие на Център за творческо обучение, който е официален партньор на Google за образованието в България. В началото на учебната 2021/2022 година, успешно беше внедрено обучението по модела 1:1 за една паралелка в VIII клас, в училището и учениците имат възможността да се обучават в училището като използват смислено дигиталните технологии с преносим компютър – Chromebook, като устройствата са осигурени от училището. Благодарение на положените усилия училището, заедно с още 7 други училища в страната, от началото на месец декември 2021 г., е признато от Google за забележителен пример в използването на дигиталните технологии с цел подобряване и оптимизиране на учебните процеси и резултатите от тях и вече е Google референтно училище. Привилегия за всяко референтно училище е да използва продуктите на Google и да бъде домакин на различни събития, за да споделя своя опит и добри практики. В тази връзка, в началото на месец ноември училището, със съдействието на Център за творческо обучение, беше домакин на уебинар на тема „Стъпка по стъпка, при въвеждането на модела 1:1 в СУ „Васил Левски”, гр. Ардино”. Към настоящия момент още 16 педагози от училището са сертифицирани по програмата Google Certified Educator Level 1 и продължават да надграждат своите знания и умения по програмата Google Certified Educator Level 2, а тринадесет учители от начален етап започнаха своите първи стъпки в обученията за сертифициране и повишаване на соите умения и компетентности. С нарастващото желание за квалифициране, ръководството на иновативно Средно училище „Васил Левски”, гр. Ардино и педагозите показват, че са решени да въведат обучението по модела 1:1 и в останалите паралелки и да дадат на учениците възможност за по-качествено обучение, съобразено с изискванията на новия технологичен свят.


ДРУГИ НОВИНИ