Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.95 лв.
USD USD 1.9 лв.
GBP GBP 2.29 лв.
TRL TRL 0.11 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
09 Август 2022
НОВИНИ » Кърджали
Общинският съвет в Ардино категорично против добива на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище „Китница“

Общинският съвет в Ардино категорично против добива на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище „Китница“

22 Декември 2021

Общинският съвет в Ардино проведе своето последно заседание за тази година. В дневния ред бяха включени осемнадесет точки. Местните парламентаристи категорично изразиха отрицателно становище на Доклада по ОВОС от страна на „Горубсо-Кърджали“ АД за инвестиционно предложение „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище „Китница“. Ардинските съветници не разрешиха и отдаването на концесия на проучвателна площ „Млечино – находище Китница“ за добив на полиметални руди от „Горубсо-Кърджали“. Общинският съвет предложи държавните институции и министерствата да подкрепят Решението.

Инвестиционното предложение на „Горубсо-Кърджали“ е свързано с добив на полиметалови руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище „Китница“ в участъци Чернигово и Мировец в землището на населените места Китница, Боровица, Търна, Дедино, Чернигово, Долно Прахово с изграждане на рудник по открит способ като добитата руда се предвижда да се обработва в действащите мощности на „Горубсо“ в Кърджали.
„За пореден път изразяваме отрицателното си становище за реализиране на този инвестиционен проект, тъй като се очаква същият да има значителни негативни последици за компонентите на природната среда (води, почви, въздух, биоразнообразие), за урбанизираната част на 6-те населени места, за техническата инфраструктура (водоснабдяване, общински пътища), както и съществуващите рискове за човешкото здраве и поминъка на населението“ заяви кметът на община Ардино инж. Изет Шабан. Според него с реализацията на проекта ще бъдат унищожени ниви, ливади и горски фонд пряко свързани с планинско земеделие и животновъдство.

Ще бъдат засегнати и нарушени 249, 109 дка. Съществува и реална опасност за живота и здравето на населението в посочените населени места вследствие на взривните работи.

Остра реакция срещу рудодобива има и от населението в района, както и от членовете на Ловно-рибарско сдружение „Кърджали“ и ЛРС „Белите брези“ - Ардино.

Общинските съветници приеха решение за взимане на мерки във връзка с пандемията от COVID-19 през тази година на територията на община Ардино. По предложение на кмета на общината инж. Изет Шабан Общинският съвет одобри сумата от 210 000 лв. от осигурените на община Ардино финансови средства за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 през тази година да бъдат изразходени за реконструкция и обновяване на външното улично осветление на територията на общината. С осигурените финансови средства ще бъдат подменени 3 000 бр. улични лампи с LED осветление, както и една значителна част ще бъдат подменени с фотоволтаични лампи за осветление.

Съветниците одобриха и план-сметката за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места за 2022 година.

По-време на последното за годината заседание местният парламент подкрепи идеята на кмета на общината за кандидатстване с проектно предложение пред МТСП по проект „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ за обект: Детска градина „Слънце“, находяща се в град Ардино.

Общинският съвет прие единодушно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Ардино (МКБППМН) и план за работа й през 2022 г.

Гюнер ШЮКРИ
Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS