Понеделник / 29.05.2023 / 06:08

Отчет на кмета на Община Ардино за втората година на управление от мандат 2019-2023Четвъртък, 23 Декември 2021

Отчет на кмета на Община Ардино за втората година на управление от мандат 2019-2023Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан направи онлайн отчет за дейността си през втората година от своя мандат. Целият текст на отчета е качен в официалния сайт на Общината и публикуван в последния брой на общинското издание „Ардински глас“. Презентацията му може да се проследи във фейсбук страницата на Общината. „През текущата година на територията на Общината бяха реализирани много проекти от местно значение, като особено внимание привличат инфраструктурните проекти, с реализацията на които се обнови и подобри не само облика на град Ардино, но и на селата разположени на територията на общината. С всички извършени строителни дейности през годината община Ардино все повече започва да придобива европейски вид. Тази година се увеличи броят на детските площадки в Общината с такива каквито има във всеки европейски град. Осветени бяха и най-отдалечените квартали. С всички извършени строителни дейности през годината община Ардино все повече започва да придобива европейски вид, заявява в отчета си кметът инж. Изет Шабан. Освен с пандемията, която се отразява неблагоприятно върху всички области на развитие на държавата и като част от държавата и нашата община, годината се отличава с проведените три национални избора, последната от които „две в едно“ – избори за Президент и вицепрезидент на Републиката и народни представители. И на трите избори, Вие жителите и избиратели от общината показахте висока отговорност и гражданска позиция за възстановяване на държавността и политическата стабилност на страната ни. Считам, че през отчетения период между кмета на общината и Общинския съвет имаше много добро взаимодействие. На заседания на Общински съвет са обсъждани и приемани решения, свързани с изпълнението на бюджета на общината, актуализиране на местните данъци и такси, кандидатстване с инвестиционни проекти по Оперативните програми на Европейския съюз, управлението на общинската собственост, водоснабдяването и благоустрояването на населените места, поддържането на изградената общинска пътна мрежа, отдаването на общинските земи под наем, приемане на ПУП, утвърждаване на училищната мрежа, финансово подпомагане на социално слаби лица, приемане на планове и програми. Искам да изкажа моята искрена благодарност към общинските съветници за тяхната подкрепа. И накрая разбира се искам да изкажа моята благодарност към всички Вас затова, че ми вярвате и ме подкрепяте в усилията ми да управлявам честно, прозрачно и почтено община Ардино. А аз най-отговорно ви обещавам, че ще направя всичко зависещо от мен и от ръководената от мен администрация да оправдая това доверие“, се казва в отчета на кмета инж. Изет Шабан. Гюнер ШЮКРИ


ДРУГИ НОВИНИ