Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.643 лв.
GBP GBP 2.2606 лв.
TRL TRL 0.2015 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
20 Април 2021
НОВИНИ » Кърджали
Как бяха подготвени и проведени изборите в община Ардино на 23 октомври 2011 година

Как бяха подготвени и проведени изборите в община Ардино на 23 октомври 2011 година

01 Ноември 2011

По отношение на законодателството:
Основната идея на Изборния кодекс–„гордостта на ГЕРБ”, който всъщност е доста несполучлив сбор от досегашните избирателните закони беше ограничаване на конституционни права на гражданите. И тя се рализира на практика, като за осъществяването й бяха изменени:
- Закон за административно-териториалното устройство на Република България – избиране на кметове на населени места с население над 350 души, вместо – 500 души;
- Закон за гражданската регистрация – ограничаване на избирателни права не толкова чрез налагане на условието за уседналост (постоянен и настоящ адрес в едно и също населено място за определен период), а чрез служебна промяна на настоящия адрес на избиратели от органите на МВР.
Подготовка на изборите:
Консултации за назначаване на ОИК и СИК:
За пръв път откакто се провеждат избори в новата история на България общинските ръководства на парламентарно представените политически партии в Ардино не постигнаха съгласие за съставите на СИК, поради изключително надменното поведение на представителя на ПП „ГЕРБ” и същите бяха назначени служебно от ОИК. Ефектът се видя в изборния ден.

По отношение на избирателните списъци:
Съгласно Изборния кодекс (както и предишните изборни закони) избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък. Всъщност основно задължение на общинските администрации е да поддържа избирателните списъци в актуално състояние, което означава от избирателните списъци да се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали и да се дописват имената на гражданите, които са придобили право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати.
Но актуалността на избирателните списъци зависи най – вече от действията на самите лица, включени в тях защото съгласно ЗГР адресната регистрация на лицето е отразяване на постоянния и настоящия му адрес в регистъра на населението и се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. Постоянният адрес се заявява чрез подаване на заявление от лицето до общинската администария. Заявлението за промяна на постоянен адрес се подава в общината или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистъра за населението.Всяко лице може да има само един постоянен адрес и той е винаги на територията на Република България. Когато се променя постоянният адрес, изменението се съобщава чрез Национална база данни "Население" на общината по предходен постоянен адрес, на общината, в която е настоящият адрес, и на Министерството на вътрешните работи.
Настоящ адрес е адресът, на който лицето живее. Всяко лице има само един настоящ адрес. Настоящият адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация. Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето пребивава, и в 5-дневен срок се изпраща за актуализация на Национална база данни "Население".
Това го казвам защото в публичното пространство се прави внушението, че виновни за хаоса в избирателните списъци в резултат на което хиляди граждани бяха лишени от конституционното си право да избират са общинските администрации, което категорично не отговаря на реалноста. В изборното законодателство много ясно са записани случаите, в които администрацията „се намесва” в изготвянето им.

Кой как разбира актуалността на избирателните списъци.
1.Кандидатът за кмет на община д-р Персенски с учудване разбира, че в собственото му жилище има регистрирани 8 души, които той не ги познава и тръгва да разнася „откритието” по медиите вместо да се обърне към общинската администрация, като компетентен орган и да получи аргументиран отговор, че поради описаните по-горе правила за адресна регистрация (заявяване от лицето) администрациите не могат служебно да променят адреси или да отписват лица, защото няма законоустановена процедура за това.
2.Кандидатът за общински съветник Съби Узунов отправя запитване за причините, поради които група граждани от с. Синчец, с. Гърбище, с. Чубрика и с. Ябълковец (описани в писмото, което се съхранява в общината) в които имат кандидати за кмет на кметство не са включени в избирателните списъци. На въпрос по телефон в качеството си на какъв прави това запитване същият отговори че е упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за обшината за целия изборен процес. След като му беше обяснено, че съгласно Изборния кодекс всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството в деловодството на общинската администрация постъпиха заявления от всички лица от списъка на кандидата за общински съветник, като част от заявленията отново ги донесе той. Всички заявления бяха разгледани и на заявителите бяха изпратели писмени отговори.
3.След като разбраха, че няма да могат да получат подкрепата на „лицата от списъка” същият кадидат за общински съветник и кандидатът за кмет на с. Синчец Ружди Тефик тръгнаха да обикалят по къщи и паланки (джамии) да разпитват дали този или онзи живее в селото и отиват при най-компетентното лице – магазинера на селото ( нищо лошо не казвам за госпожата). А кандидат кметът аха-аха да се изненада, ако случайно от джамията изкочат регистрираните лично от него лица.
Във връзка със сигналите от граждани, че са включени в „забранителния списък” без изобщо да са напускали страната, отговорите, които получавахме на нашите запитвания към ОДП - Кърджали - група „Български документи за самоличност” бяха – при въвеждане на заявление за издаване на български лични документи е допусната грешка, с която на лицето е въведен адрес - Р Турция.

За обстановката в изборния ден:
Поради сложността на изборите „две в едно”, намаленият състав на секционните избирателни комисии ( в повече от половината избирателни секции – 5 членни) и не на последно място неподготвеността на голяма част от членовете на комисиите изборният ден протече в доста изнервена обстановка. За това своя „принос” даде вездесъщият кандидат за общински съветник от ГЕРБ Съби Узунов, обикаляйки избирателните секции и давайки указания на комисиите как да работят. Изборният процес приключи с множество корекции на протоколи в ранните часове на следващия ден.
След изборния ден: В лагера на победителите – среднощни фойерверки.В лагера на на неспечелилите - Една дъъъъъълга и крещяща тишина! Вече цяла седмица.
Към никого – нищо лично.
На победителите честито, а на неспечелилите – до следващите избори.


инж. Кемал Алиев


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМАAll Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS