Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.6108 лв.
GBP GBP 2.2804 лв.
TRL TRL 0.1873 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
18 Юни 2021
НОВИНИ » Кърджали
Прессъобщение

Прессъобщение

12 Септември 2013

През месец юли 2013 г. Община Кърджали подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/014, с което стартира изпълнението на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”.

Общата стойност на Договора е 535 837, 39 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В рамките на 18 месеца по проекта ще бъдат изготвени технически паспорти на сградите на 4 учебни заведения и 3 културни инстититуции в гр. Кърджали. Ще бъдат разработени 9 работни проекта, от които 2 проекта за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и ремонт и реконструкция на уличната мрежа в сфера "Градска среда", 4 проекта за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на училища и 3 проекта за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на културни институции.

“Този документ е създаден в рамките на проект «Техническа помощ за развитието на град Кърджали», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМАAll Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS