Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.95 лв.
USD USD 1.85 лв.
GBP GBP 2.26 лв.
TRL TRL 0.11 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
03 Юли 2022
НОВИНИ » Кърджали
Отчетоха резултатите по проект за подобряване работата на общинската администрация

Отчетоха резултатите по проект за подобряване работата на общинската администрация

01 Октомври 2013

Вчера се проведе заключителната пресконференция по проект “Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на община Кърджали”. Негов ръководител е секретарят на общината Сезгин Бекир, а на презентация на свършеното по проекта присъстваха Кметът инж. Хасан Азис, заместниците му, общински експерти и специалисти, представители на медиите.

Проектът “Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на община Кърджали” се финансира по ОП “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 108 676,04 лв., като 100 % от тях безвъзмездна помощ. Периодът му на изпълнение е 12 месеца – от октомври 2012 до октомври 2013 година.

Благодарение на дейностите по проекта от днес – 1 октомври, влиза в сила новия устройствен правилник на община Кърджали, съобразен с актуалните задължения на институцията, актуализирана харта на клиентите, актуализиран вътрешен правилник за вътрешния ред, ново длъжностно разписание и пътна карта за изпълнение на препоръките, каза Сезгин Бекир. В качеството си на ръководител на проекта той представи пред присъстващите общите и специфичните му цели. Обща му цел е подобряване на ефективността на Общинска администрация – Кърджали чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури на общината. Специфичните са свързани с оптимизиране структурата на администрацията на община Кърджали; Подобряване на работните процеси в Общинска администрация – Кърджали; Повишаване на ефективността и ефикасността и избягване на дублиращи се функции в администрацията.

Реализирането на проекта включваше изпълнението на шест дейности, а те са свързани с организация и управление на проекта, извършване на функционален анализ в администрацията на община Кърджали, изготвяне на мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси в общината, актуализиране на нормативни и стратегически документи във връзка с оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси, провеждане на съпътстващи обучения за общинската администрация и дейности за информация и публичност.

От отчета на ръководителят на проекта Сезгин Бекир стана ясно, че от месец март до месец април 2013 г. Изпълнителят ДЗЗД “Организационно развитие – Кърджали” извърши функционален анализ в администрацията на община Кърджали чрез прилагане на Единната методология за провеждането на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното прилагане. Самият изпълнител на анализа е извършил Анализ на текущото състояние; Преглед на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на общината;

Идентифициране на областите на политика, за които отговаря общината; Идентифициране, групиране и анализ на правомощията на структурите на общината;

Изготвяне на препоръки и плана за организационно структуриране на общината; Изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията; Изготвяне на препоръки и план за подобряване на ефективността и икономичността.

Преглед на организационно – управленския модел на общината; Идентифициране на препоръки за извеждане извън администрацията на нетипични функции, премахване на излишни и дублиращи се функции.

За целите на анализа 106 служители, от които 21 ръководители и 85 експерти
попълниха типови въпросници за ръководители и служители. Бяха организирани и проведени две фокус – групи на тема: “Състояние на функционални задължения, структурирани връзки и предложения за подобряване”.

На 1 април 2013 г. бе проведена фокус-група с ръководители на структурни звена, в която взеха участие 17 служители на ръководни длъжности. Втората фокус-група с участието на 16 служители, заемащи експертни длъжности се проведе на 2 апирл 2013 г. На 20 май 2013 г. в конферентната зала на хотел “Кърджали” резултатите от извършения функционален анализ на Общинска администрация – Кърджали бяха представени на кръгла маса. Тя бе организирана от “Българска финансова група” ООД и в нея взеха участие 43 представители на заинтересованите страни.

В рамките на проекта са изготвени мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси в община Кърджали. Изследването на работните процеси и провеждането на дейността включваше: Преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила и текущото състояние на процесите в община Кърджали – нивото на организираност, дублирани операции, обмен на информация; Детайлно изследване на работните процеси в дейността на община Кърджали; Преглед на процесите на координация и взаимодействие между община Кърджали и други институции – начина на комуникация, взаимодействие и реакция по решаването на конкретни потребности на гражданите;

Конкретни препоръки за подобряване на работните процеси; Предложение за реда, по който в рамките на общинската администрация служителите да могат да идентифицират възникнали от практиката проблеми и бюрократични спънки, да формулират предложения за подобрения и придвижването на предложенията до взимащите решения;

След приключване на изследването ДЗЗД “Организационно развитие – Кърджали” представи:

Анализ на текущото състояние на процесите в община Кърджали; Преглед и анализ на съществуващите методологии, процедури и вътрешни правила;

Изготвени препоръки и мерки за организациоони промени, свързани с оптимизацията на работните процеси.

Във връзка с актуализиране на нормативни и стратегически документи във връзка с оптимизиране структурата и подобряване на работните процеси изпълнителят ДЗЗД “Организационно развитие – Кърджали” Извърши цялостен преглед на действащата вътрешна нормативна уредба на организационната структура и работните процеси в община Кърджали; Изследва нормативно установените правила при предоставянето на административни услуги в общината; Изготви предложения за промени на ниво концепция; Изготви предложения за промени в устройствения правилник и други нормативни документи; Във връзка с оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси бяха изготвени проекти на: Нов Устройствен правилник на Общинска администрация – Кърджали; Правилник за вътрешния трудов ред; Харта на клиента; Процедури по управление на човешките ресурси; Процедури за взаимодействие между обществения посредник и
Общинска администрация.

– Кърджали; Пътна карта за изпълнение на препоръките във връзка с оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в община Кърджали.

В рамките на проекта са проведени и две съпътстващи обучения за общинската администрация.


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS