Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.95 лв.
USD USD 1.85 лв.
GBP GBP 2.26 лв.
TRL TRL 0.11 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
03 Юли 2022
НОВИНИ » Кърджали
Обява за търг

Обява за търг

22 Октомври 2013

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 94, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 260 от 13.12.2012 г. на Общински съвет гр.Кърджали

О Б Я В Я В А :

Публични търгове с тайно наддаване за продажба :

На 20.11.2013г. в стая 409, ет.ІV в сградата на Общинска Администрация гр. Кърджали бул.” България” № 41 на следните общински имоти:

1. Поземлен имот с №22.195 по ПУП-ПЗ, находящ се в землището на с.Сипей, община Кърджали , с площ 739 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по Карта на възстановена собственост на землище с.Сипей, с първоначална тръжна цена 13 200 лв. /без начислен ДДС/.
2. Поземлен имот с №22.196 по ПУП-ПЗ, находящ се в землището на с.Сипей, община Кърджали , с площ 626 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по Карта на възстановена собственост на землище с.Сипей , с първоначална тръжна цена 11 200 лв. /без начислен ДДС/.
3. Поземлен имот с №22.197 по ПУП-ПЗ, находящ се в землището на с.Сипей, община Кърджали, с площ 626 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по Карта на възстановена собственост на землище с.Сипей, с първоначална тръжна цена 11 200 лв. /без начислен ДДС/.
4. Търговете ще се проведат в следната последователност:
За Поземлен имот с №22.195 по ПУП-ПЗ, находящ се в землището на с.Сипей, община Кърджали , с площ 739 кв.м. - от 09:30 часа.
За Поземлен имот с №22.196 по ПУП-ПЗ, находящ се в землището на с.Сипей, община Кърджали , с площ 626 кв.м. - от 10:00 часа.
За Поземлен имот с №22.197 по ПУП-ПЗ, находящ се в землището на с.Сипей, община Кърджали , с площ 626 кв.м. – от 10:30 часа.
5. Депозит за участие в търговете в размер на 30 % от първоначалната тръжна цена за всеки обект, се заплаща до 18.11.2013г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация.
6.Тръжна документация се закупува всеки работен ден до 17:00 часа на 18.11.2013г. /включително/ в стая 507, ет. 5 на Община Кърджали срещу такса от 50 лева, за всеки обект платима на касата на Общината в Информационен център – І-ви етаж.
7. Цената на обектите се заплаща в левове еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.
8. Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден до 19.11.2013г. /включително/, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 04.12.2013г., 18.12.2013г. и 02.01.2014г. на същото място по същото време при същите условия.
Допълнителна информация в стая 507 и 502, на 5 ет. в Сградата на Общинска Администрация тел. 0361 67 356, 0361 67 357.


Кмет на
Община Кърджали:...........……........
/инж.Хасан Азис/


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS