Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.6108 лв.
GBP GBP 2.2804 лв.
TRL TRL 0.1873 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
24 Юни 2021
НОВИНИ » Кърджали
Обява за търг

Обява за търг

09 Септември 2013

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И


На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 94, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 120 от 11.07.2013 год. на Общински съвет гр. Кърджали

О Б Я В Я В А :

Публични търгове с тайно наддаване за продажба:

На 17.10.2013 г. в стая 409, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти-общинска собственост:
1. УПИ ІІ-35, кв. 10 по ПУП на с. Кобиляне, Община Кърджали, ул.”Стара планина” № 2, отреден за жилищно строителство, съставляващ поземлен имот по Кадастрална карта на с. Кобиляне с идентификатор 37438.101.127, с площ 624 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, с първоначална тръжна цена 5 100 лева /без начислен ДДС/.
2. УПИ VІ, кв. 17 по ПУП на с. Петлино, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 732 кв.м., с първоначална тръжна цена 9 100 лева /без начислен ДДС/.
3. УПИ ІV-9, кв. 26 по ПУП на с. Звиница, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 627 кв.м., с първоначална тръжна цена 5 500 лева /без начислен ДДС/.
4. Търговете ще се проведат в следната последователност:
- За УПИ ІІ-35, кв. 10 по ПУП на с. Кобиляне, Община Кърджали, ул.”Стара планина” № 2, отреден за жилищно строителство, съставляващ поземлен имот по Кадастрална карта на с. Кобиляне с идентификатор 37438.101.127 с площ 624 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ - 09.30 часа.
- За УПИ VІ, кв. 17 по ПУП на с. Петлино, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 732 кв.м., - 10.00 часа.
- За УПИ ІV-9, кв. 26 по ПУП на с. Звиница, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 627 кв.м., – 10.30 часа.
4. Депозит за участие в търга в размер на 30 % от първоначалната тръжна цена на обекта, се заплаща до 15.10.2013 г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация.
5.Тръжна документация се закупува всеки работен ден до 17.00 часа на 15.10.2013 г. /включително/ в стая 507, ет. 5 на Община Кърджали срещу такса от 50 лева, за всеки обект, платима на касата на Общината в Информационен център – І-ви етаж.
6. Цената на обекта се заплаща в левове еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.
7. Оглед на имота може да се прави всеки работен ден до 16.10.2013 г. /включително/, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 31.10.2013 г., 14.11.2013 г. и 29.11.2013 г. на същото място по същото време при същите условия.
Допълнителна информация в стая 502 и 507 на 5-ти етаж в сградата на Общинска Администрация, тел. 0361 67 356 и 0361 67 357.


КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:………………….
/инж.ХАСАН АЗИС/

ФР//


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS