Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.7239 лв.
GBP GBP 2.3516 лв.
TRL TRL 0.1228 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
26 Юни 2022
НОВИНИ » Кърджали
Обява за търг

Обява за търг

03 Юли 2013

ЗАПОВЕД
№ 616

гр. Кърджали, 02.07.2013 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в Община Кърджали за 2013 г. и Решение № 86 от 23.05.2013 г. на Общински съвет Кърджали

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведе публично оповестен конкурс на 30.07.2013 г. от 10,00 ч. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на общински поземлен имот № 012055 от Картата на възстановената собственост на землище с. Скалище, ЕКАТТЕ 66740, община Кърджали, находящ се в местността „-----------------„ с площ 3,997 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята V(пета), при следните конкурсни условия:
1. Начална конкурсна цена за имота в размер на 2468 лв. Върху достигнатата на конкурса продажна цена не се начислява ДДС.
Цената на имота се заплаща в левове, еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.
2. Конкурсна документация да се закупува всеки работен ден /до 17,00 часа/, до 25.07.2013 г. в стая 501, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали срещу такса от 50 лева, платима на касата на общината в Информационен център – ет.1.
3. Депозит за участие в конкурса в размер на 30% от първоначалната конкурсна цена за имота в размер на 740,40 лв. да се внесе до 26.07.2013 г. по сметка, посочена в конкурсната документация.
4. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 26.07.2013 г., в присъствието на кмета на кметство Скалище, община Кърджали, след представяне на квитанция за закупена конкурсна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
5. В публично оповестения конкурс за продажба на имота могат да участват лица, които имат:
5.1. Регистрация като земеделски производители в Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали.
5.2. Регистриран животновъден обект в Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали.
5.3. Регистрация на животните в Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали.
5.4. Разпределена млечна квота за продажба от Министерство на земеделието и храните.
Допълнителна информация може да бъде получена в стая 501, на V етаж в сградата на Общинска администрация Кърджали и на тел. 0361/67 360.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет на Община Кърджали.КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И : инж. ХАСАН АЗИС


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS