Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.6108 лв.
GBP GBP 2.2804 лв.
TRL TRL 0.1873 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
13 Юни 2021
НОВИНИ » Кърджали
Обява за търг

Обява за търг

03 Април 2013

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И


На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.27, ал.1 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №45/05.03.2013год. на Общински съвет-Кърджали


О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 29.04.2013год. в стая №409 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
1. Кабинет по дентална медицина в сградата на Здравна служба с.Рани лист, община Кърджали, с площ 20,00кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 43,00лв., без ДДС, включваща и наемната цена на стоматологичното оборудване – стоматологичен стол и юнит . Начало на търга 9,30 часа.
2. Кабинет по дентална медицина в сградата на Здравна служба с.Костино, община Кърджали, с площ 20,00кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 43,00лв., без ДДС, включваща и наемната цена на стоматологичното оборудване – стоматологичен стол и юнит. Начало на търга 10,00 часа.
Тръжна документация се закупува всеки работен ден до 16,30 часа на деня предхождащ датата на провеждане на търга от стая №511, етаж V на Община Кърджали, срещу такса от 50,00 лв. за всеки обект, платима в касата на Информационния център на Общината, ет. І.
Депозита за участие в търга в размер на 500,00 лева се внася до деня предхождащ датата на провеждане на търга, по сметка на Община Кърджали посочена в тръжната документация.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

При неявяване на кандидати или декласиране на всички участници, повторни търгове ще се проведе на 07.05.2013год., 13.05.2013год. и 20.05.2013год., на същото място, по същото време и при същите условия.
Допълнителна информация в стая №511, тел. 6 73 61.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
/ инж. ХАСАН АЗИС/


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМАAll Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS