Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.7239 лв.
GBP GBP 2.3516 лв.
TRL TRL 0.1228 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
26 Юни 2022
НОВИНИ » Кърджали
Обява

Обява

02 Октомври 2013
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

На основание чл.14, ал.7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.50а, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 73 и чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка със съгласувателно писмо от Министерството на физическото възпитание и спорта с вх. № 04-13-3/1/ от 18.05.2012 г., и в изпълнение на Решение №152 от 04.09.2013 г. на Общински съвет Кърджали

О Б Я В Я В А

І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации, както следва:

1. Зали за спорт, ведно със санитарни възли и съблекални на втори етаж в сградата на стадион „Дружба” с идентификатор 40909.109.273.1 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актувана с Акт за публична общинска собственост № 3239 от 08.11.2012 г., с обща полезна площ 244 кв.м.
2. Зала за вдигане на тежести на първи етаж в сградата на спортен комплекс „Арпезос” с идентификатор 40909.117.133.1 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актувана с Акт за публична общинска собственост № 3150 от 28.08.2012 г., с обща полезна площ 523,20 кв.м.
3. Зала за спортни игри /волейбол, баскетбол/ на втори етаж в сградата на спортен комплекс „Арпезос” с идентификатор 40909.117.133.1 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актувана с Акт за публична общинска собственост № 3150 от 28.08.2012 г., с обща полезна площ 1000 кв.м.
4. Боксова зала на трети етаж в сградата на спортен комплекс „Арпезос” с идентификатор 40909.117.133.1 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актувана с Акт за публична общинска собственост № 3150 от 28.08.2012 г., с обща полезна площ 191 кв.м.
5. Зала за спортни игри /бадминтон/, ведно със съблекални и санитарни възли на втори етаж в сградата на закрит плувен басейн с идентификатор 40909.117.130.1 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актувана с Акт за публична общинска собственост № 3075 от 03.07.2012 г., с обща полезна площ 679 кв.м.
ІІ. Отдаването под наем на обектите по т. І ще се извърши пряко, за срок от 5 години.
ІІІ. Право да кандидатстват за отдаване под наем на спортните обекти по т. І имат само спортните организации по чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и спортните клубове по чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта – юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота.
ІV. Документация за участие в процедурата се получава от стая 513, ет. 5 на общинска администрация, в срок до 15.10.2013 г. /включително/, след попълване на заявление по образец.
V. Предложенията за участие в процедурата се подават в Информационен център – І етаж на Община Кърджали, в срок до 30.10.2013 г./включително/

Допълнителна информация в стая 513, етаж V, тел. 67362 и 67359.


КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
/ инж. ХАСАН АЗИС/
Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS