Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.7239 лв.
GBP GBP 2.3516 лв.
TRL TRL 0.1228 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
26 Юни 2022
НОВИНИ » Кърджали
Проект: „Дом за всяко дете -2”

Проект: „Дом за всяко дете -2”

01 Април 2014

Проект: „Дом за всяко дете -2”

От март 2014г. Община Кърджали стартира изпълнението на проект „Дом за всяко дете-2”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0031-C0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Разкриване на социални услуги в общността”. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на обща стойност - 554 424, 40 лева.

Основната цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на резидентни форми на услуги в община Кърджали, а именно Центрове за настаняване от семеен тип и Защитено жилище.

В трите ЦНСТ и Защитеното жилище ще се предоставя качествена грижа на:

• деца и младежи с увреждания от специализираните институции,
• на деца с умствена изостаналост,
• деца с физически увреждания от домовете за медико-социални грижи за деца,
• деца и младежи, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа,
• деца с увреждания от общността;
• Семейства на деца с увреждания.
Предоставяните грижи ще бъдат ориентирани към индивидуалните нужди на всяко дете и ще им гарантира живот в семейна или в среда близка до семейната. Чрез прилагане на модерни подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал ще се преодолява социалната изолация на деца и младежи с увреждания от специализираните институции.

В рамките на проекта с децата и младежите ще работят 38 души квалифициран персонал в трите ЦНСТ-та и 5 души персонал в Защитеното жилище.
Предоставянето на социалните услуги ще продължи след приключване на проекта като делегирана от държавата дейност. С решението си, Общински съвет-Кърджали гарантира, че услугите ще бъдат предоставяни минимум 5 години след създаването им.


Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


Инвестира във вашето бъдеще!


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS