Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.7239 лв.
GBP GBP 2.3516 лв.
TRL TRL 0.1228 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
26 Юни 2022
НОВИНИ » Кърджали
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ С Ъ О Б Щ А В А

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ С Ъ О Б Щ А В А

24 Юни 2014

на заинтересованите, че в ДВ. бр.52 от 24.06.2014г. са обнародвани проекти,приети с:

РЕШЕНИЕ № 50
от 27 февруари 2014г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр.Кърджали
ОДОБРЯВА : Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот № 33 кадастрален район 91 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Брош, общ.Кърджали.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция “АСУТ” при Община Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да обжалват решението, чрез Община Кърджали пред Административен съд - Кърджали.

Председател:Р.МустафаР Е Ш Е Н И Е № 80
от 27 март 2014г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл150, ал.3 във връзка с ал.1 и чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Кърджали
ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – специализирана план схема на мрежа за предаване на интегрирани данни на “Технолукс” ООД в кв.”Веселчане”, гр. Кърджали.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция “АСУТ” при Община Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.


Председател:Р.Мустафа


РЕШЕНИЕ № 103
от 25 април 2014г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет - Кърджали
ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план – Парцеларен план към обект: Нов ел. провод 20kV и БКТП – ІІ вариант, Туристически център “Перперикон”, Община Кърджали.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция “АСУТ” при Община Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението,чрез Община Кърджали до Административен съд-Кърджали в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.
.

Председател:Р.МустафаРЕШЕНИЕ № 104
от 25 април 2014г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ , чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.73, ал.5, чл.76 и чл.78, ал.6 от Закона за горите Общински съвет - Кърджали:
ОДОБРЯВА ПУП – ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план / за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлени имоти № 7, 25, 26, 127 /стар27/, 88 /стар 658/, 120, 121, 122 и 10001 по КВС на с.Крайно село и изменение на ПУП-ПР от о.т.2005 до края на регулацията по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция “АСУТ” при Община Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението за одобряване на ПУП-ПП, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.Председател:Р.Мустафа

РЕШЕНИЕ № 105
от 25 април 2014г.


На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Кърджали ОДОБРЯВА: Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №022157 по картата за възстановена собственост в землището на с.Сипей, общ.Кърджали.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция “АСУТ” при Община Кърджали.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в 30 - дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”.

Председател:Р.МустафаДруги новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS