Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.95 лв.
USD USD 1.85 лв.
GBP GBP 2.26 лв.
TRL TRL 0.11 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
03 Юли 2022
НОВИНИ » Кърджали
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДЕТЕГЛЕДАЧ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДЕТЕГЛЕДАЧ

25 Април 2014

На основание Заповед № 321/08.04.2014г. на Кмета на Община Кърджали, във връзка с чл.90 и чл.93 от Кодекса на труда, в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „Разкриване на социални услуги в общността” , комисия разгледа документите и проведе
събеседване с допуснатите до втория етап на конкурса кандидати.
Въз основа на проведения конкурс , за длъжността детегледач, се извърши следното класиране:

№ Име, презиме, фамилия Резултат от събеседването
1. Сюлейбе Ахмед Расим 5.67
2. Златка Делчева Сталева 5.73
3. Хабибе Сабри Исмаил 5.56
4. Мустафа Касим Мюмюн 5.43
5. Соня Димитрова Милетиева 5.26
6. Вилдан Юсуф Якуб 5.13
7. Николина Христова Слошенкова 5.13
8. Ажда Хасан Бекир 5.07
9. Арза Салимехмед Мустафа 5.06
10. Севгюл Сали Халил 5.00
11. Бахрие Бекир Ферад 4.93
12. Валентина Михайлова Узунова 4.25
13. Севинч Рамадан Керим 4.20
14. Милчо Ангелов Георгиев 4.20
15. Фикри Мюмюн Керим 4.10
16. Фатме Хикмет Дурмуш 4.00
17. Елфиде Ахмед Сали 4.00
18. Марияна Атанасова Шопова 4.00
19. Надежда Радославова Кехайова 4.00
20. Минка Самуилова Хайрула 3.76
21. Калина Василева Андонова 3.80
22. Айнур Юсеин Сюлейман 3.80
23. Таня Тенева Георгиева 3.40
24. Ферхунда Мохамед Бекир 3.60
25. Ханифе Раиф Кьосе 3.40
26. Ширин Метин Халил 3.13
27. Хатидже Халим Мурад 3.10
28. Тюркян Ахмед Хасан 3.00
29. Небахат Рамадан Емин 3.00
30. Севилджан Хикмет Сали 3.00
31. Мария Борисова Илиева 3.00
32. Силвия Филипова Михайлова 3.00
33. Надежда Стойчава Бозакова 3.00
34. Кремена Кръстева Арнаудова 3.00
35. Деляна Георгиева Инджова 3.00
36. Катя Миткова Иванова 3.00
37. Сюзан Ахмедова Илязова 3.00
38. Емине Рамадан Юсеин 3.00
39. Гюлтен Юсеин Мехмед 3.00
40. Сюзан Себахтин Шефкет 3.00
41. Радка Ангелова Дякова 3.00
42. Айше Юсеинова Мечкова 3.00
43. Айше Исмаил Халил 3.00
44. Мелехат Ахмед Хайрула 3.00
45. Красимира Димитрова Андреева 3.00
46. Гюлтен Байрям Мюмюн 3.00
47. Невин Нефиде Кадир 3.00
48. Туркян Мухарем Мустафа 3.00
49. Ембие Рамадан Иляз 3.00
50 Шенай Шефки Махмуд 3.00
51. Севдие Тасим Мустафа 3.00
52. Фатме Дурмушали Али 3.00
53. Тюркян Мехмед Али 3.00
54. Тодорка Стоянова Василева 3.00
55. Севгюл Шевкет Хасан 3.00
56. Костантина Георгиева Раева 3.00
57. Мюневер Ахмед Мустафа 3.00

Не се явиха на събеседването следните кандидати:

1. Фатме Иляз Халил;
2. Петя Демирева Грозева;
3. Гюлтен Реджеб Алиосман;
4. Диана Жекова Димова;
5. Неджмие Осман Халибрям;
6. Мурадие Реджеб Юсуф;
7. Нермин Керим Дургуд;
8. Салиха Сабри Арабаджи;
9. Мелиха Реджеб ИбрямКандидатите класирани на първите 12 места са:
1. Сюлейбе Ахмед Расим
2. Златка Делчева Сталева
3. Хабибе Сабри Исмаил
4. Мустафа Касим Мюмюн
5. Соня Димитрова Милетиева
6. Вилдан Юсуф Якуб
7. Николина Христова Слошенкова
8. Ажда Хасан Бекир
9. Арза Салимехмед Мустафа
10. Севгюл Сали Халил
11. Бахрие Бекир Ферад
12. Валентина Михайлова Узунова


Резервни кандидати:

1. Севинч Рамадан Керим
2. Милчо Ангелов Георгиев
3. Фикри Мюмюн Керим
4. Фатме Хикмет Дурмуш
5. Елфиде Ахмед Сали
6. Марияна Атанасова Шопова
7. Надежда Радославова Кехайова
8. Минка Самуилова Хайрула
9. Калина Василева Андонова
10. Айнур Юсеин Сюлейман
11. Таня Тенева Георгиева
12. Ферхунда Мохамед Бекир
13. Ханифе Раиф КьосеЕЛИСАВЕТА КЕХАЙОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS