Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.7239 лв.
GBP GBP 2.3516 лв.
TRL TRL 0.1228 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
26 Юни 2022
НОВИНИ » Кърджали
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

04 Юни 2014

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата /ДВ бр.77 от 2012г./, чл. 28, ал.5 и ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №538 от 03.06.2014 г. на Кмета на Кърджали

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. КЪРДЖАЛИ

Място на работа – Регионален исторически музей гр. Кърджали
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

І. Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:
- Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;
- Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата ;
- Да познава българското законодателство в областта на културата;
- Професионален опит - 5 години в съответното професионално направление;
- Да притежава организационни умения, умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Предимство ще имат кандидатите, които имат присъдени научни степени.
Имат опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Участвали са в разработването и реализацията на програми и проекти.
Владеят чужд език.
Имат компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса :

1. Защита на концепция за дейността и развитието на РИМ гр. Кърджали за период от 5 години.
2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса :

- Заявление за участие;
- Документ за самоличност (копие)
- Документ за трудов стаж (копие) – трудова, служебна /осигурителна книжка/;
- Професионална автобиография;
- Документ за завършено висше образование (копие) в съответното професионално направление;
- Свидетелство за съдимост ;
- Медицинско свидетелство;
- Концепция за дейността и развитието на РИМ гр. Кърджали за 5 годишен период, в 7 екземпляра в запечатани, непрозрачни и ненадписани пликове.

Концепцията трябва да съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на музея и основни проблеми на функционирането му;
- тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа в страната;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, както и начините за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
- етапи на реализация на концепцията.


ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция :


Община Кърджали
Адрес: бул. България № 41
Информационен център, ет.І на Община Кърджали в срок от 1/един/ месец от датата на публикуване на обявата.
Заявлението, документите за участие и концепцията в 7/седем/ екземпляра запечатани, непрозрачни и ненадписани пликове се подават в общ запечатан плик с надпис за конкурса за заемане на длъжността директор на РИМ гр. Кърджали.
Допълнителна информация на тел: 0361/67348 – Виолета Калоянова предоставя на кандидатите необходимата информация, включително и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
КМЕТ НА ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ………/П/………..
/инж. Хасан Азис/


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS