Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.7239 лв.
GBP GBP 2.3516 лв.
TRL TRL 0.1228 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
26 Юни 2022
НОВИНИ » Кърджали
ОБЯВА ЗА ТЪРГ

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

24 Юни 2014

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 94, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение №125 от 10.06.2014год. на Общински съвет гр.Кърджали

О Б Я В Я В А :

Публични търгове с тайно наддаване за продажба:

На 28.07.2014 г. в стая 409, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:
1. Незастроен УПИ VІІІ-общ., кв.4 по ПУП на с.Островица, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 650 кв.м., с първоначална тръжна цена 6 100 лева /без начислен ДДС/.
2. Незастроен УПИ VІІ-187, кв.19 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 505 кв.м., с първоначална тръжна цена 5 000 лева /без начислен ДДС/.
3. Сграда на бивше кметство с. Страхил войвода, Община Кърджали, двуетажна, масивна със застроена площ 62,30 кв.м. и пристройка към първи етаж със застроена площ 29,37 кв.м., ведно с УПИ ІІ, кв.2 с площ 1266 кв.м. по частична регулация на с. Страхил войвода, с първоначална тръжна цена 21 400 лева /без начислен ДДС/.
4. Търговете ще се проведат в следната последователност:
- За УПИ VІІІ-общ., кв.4 по ПУП на с.Островица, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 650 кв.м. - 09.30 часа.
- За УПИ VІІ-187, кв.19 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 505 кв.м. - 10.00 часа.
- За Сграда на бивше кметство с.Страхил войвода, Община Кърджали, двуетажна, масивна със застроена площ 62,30 кв.м. и пристройка към първи етаж със застроена площ 29,37 кв.м., ведно с УПИ ІІ, кв.2 с площ 1266 кв.м. по частична регулация на с. Страхил войвода – 10.30 часа.
5. Депозит за участие в търговете в размер на 30 % от първоначалната тръжна цена за всеки обект, се заплаща до 25.07.2014 г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация.
6.Тръжна документация се закупува всеки работен ден до 17.00 часа на 25.07.2014 г. /включително/ в стая 507, ет. 5 на Община Кърджали срещу такса от 50 лева, за всеки обект, платима на касата на Общината в Информационен център – І-ви етаж.
7. Цената на обектите се заплаща в левове еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.
8. Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден до 25.07.2014г. /включително/, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 11.08.2014 г., 25.08.2014 г. и 08.09.2014 г. на същото място по същото време при същите условия.
Допълнителна информация в стая 507 и 502 на 5-ти етаж в сградата на Общинска Администрация, тел. 0361 67 356 и 0361 67 357.


КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И:………………….
/инж.ХАСАН АЗИС/


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS