Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.6108 лв.
GBP GBP 2.2804 лв.
TRL TRL 0.1873 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
20 Юни 2021
НОВИНИ » Кърджали
Покана за сесия на общински съвет на 17 февруари

Покана за сесия на общински съвет на 17 февруари

10 Февруари 2015

П О К А Н А №2

09. 02. 2015 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:На 17. 02. 2015 г. /вторник/ от 15. 30 часа в залата на КНСБ, находяща се на ул. „26-ти декември” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следнияДНЕВЕН РЕД:

1.Съгласуване на позиция и даване на мандат на кмета на община Момчилград за участие в ОС на „Асоциация по виК - Кърджали”.

2. Включване на общинските жилищни имоти в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

3. Отчет за изпълнението на решенията на ОбС – Момчилград, приети през второто полугодие на 2014 г.

4.Приемане на Отчет по Плана за действие на община Момчилград за интеграция на ромите 2013-2014 г. и План за действие на община Момчилград за интеграция на ромите /2015-2017 г./

5. Приемане Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г. и План –програма за 2015 г.

6. Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в община Момчилград

7. Разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за имот 011143 в земл. с. Балабаново, общ. Момчилград собственост на Зелиха Халил, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот за неземеделски нужди и отреждането му за предимно производствена зона..

8. Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища по своето предназначение.

9. Одобряване на пазарни оценки на земеделски земи, включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2015 г., за които има решение за продажба.

10. Приемане на план-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2015 г. на община Момчилград.

11. Приемане бюджета на община Момчилград за 2015 г.

12. Други.

13. Питания.

С уважение,

инж. Сунай Хасан

Председател на ОбСЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

11. 02. 2015 г. -СРЯДА

14. 30 часа по т. 3 ,4, 9, 10, 11 и т. 12 Проекто - дневния ред

1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16. 00 часа по т. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 и т. 12 от Проекто - дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

12.02. 2015 г. – ЧЕТВЪРТЪК

15. 30 часа по т.2, 3, 4, 10, 11 и т. 12 от Проекто - дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика
16. 30 часа по т. 1, 3, 4, 10, 11 и т. 12 от Проекто - дневния ред

2. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

13. 02. 2015 г. – ПЕТЪК

13. 00 часа по т. 3, 4, 10, 11 и т. 12 от Проекто - дневния ред

1.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

14. 00 часа по т. 3, 4, 5, 10, 11 и т. 12 от Проекто - дневния ред

2.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

15. 30 ч. по т.3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и т. 12 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS