Южен централен район дава подкрепа за финансирането на околовръстния пътПонеделник, 23 Октомври 2017

Южен централен район дава подкрепа за финансирането на околовръстния пътРегионалният съвет за развитие на Южен централен район гласува подкрепа за финансиране строителството на обходния път на Кърджали. Съветът заседава днес под председателството на областния управител Никола Чанев, който обоснова предложението за подкрепа с необходимостта от извеждане на транзитния автомобилен трафик от центъра на града, нарастващия риск от ПТП и замърсяването на въздуха. Околовръстното е важна част от съставната инфраструктура на трансевропейски коридор № 9 и представлява конкурентно трасе за връзка между Балтийско и Средиземно море през българска територия.

Нищо повече, обходният път трябва да бъде национален приоритет, тъй като касае развитието на икономиката, транспорта, екологията и туризма в граничния район между България и Гърция и е свързан с привличане на инвестиции , нови работни места и по-висок стандарт на живот, изтъкна Чанев.

На заседанието бе представена Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020 г, приета бе и Годишната индикативна програма за дейността на съвета през 2018 г. Присъстваха областният управител на Пазарджик Стефан Мирев, заместник-областните управители на Пловдив, Хасково и Смолян – Петър Петров, Стефка Здравкова и Валентин Гърбелов, заместник-министърът на културата Румен Димитров, кметове на общини от петте области, синдикати, работодателски организации, висши учебни заведения и др.


ДРУГИ НОВИНИ