Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.643 лв.
GBP GBP 2.2606 лв.
TRL TRL 0.2015 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
21 Април 2021
НОВИНИ » Кърджали
Общественият съвет внася информация за дейността си в местния парламент, отчита се пред кърджалийц

Общественият съвет внася информация за дейността си в местния парламент, отчита се пред кърджалийц

20 Юли 2018

Измина малко повече от година от учредителното събрание за създаване на Обществения съвет като помощен орган на Общинския съвет гр. Кърджали. Това събитие беше предшествано от единодушно решение на Общинския съвет и за създаването бе приет Правилник за дейността на Обществения съвет. На Учредителното събрание беше избрано ръководство в състав от 17 човека. В състава на ръководството бяха избрани изявени общественици, кметове на населени места, областните координатори на двата големи синдикати, експерти.

За периода ръководството заседава десет пъти. Разгледаха се въпроси, които стояха на вниманието на нашата общественост. Една част от разглежданите въпроси, оформени в конкретни становища, бяха предлагани за отношение от страна на Общинския съвет и кмета на Общината. Друга част със съответните становища се предлагаха на вниманието на експертите от общинската администрация за оперативни действия и решения.
Така например, по наше предложение, на свое заседание Общинският съвет взе решение за подобряване на контрола и взискателността по качественото възстановяване на целостта на покритието на улици и пътища при прекопаването им за реализацията на инфраструктурни проекти и присъединяване към мрежите на „В и К”, ЕВН, телевизионните и интернет оператори. За съжаление, по необясними за нас причини, не се предприеха конкретни действия по изпълнението на това решение. Въпреки това, въпросът стои в обществения дневен ред и очаква своите решения!

Като много ползотворно оценихме проведеното работно заседание на ръководството, на което по специална покана участваха кметът на Общината, председателят на Общинския съвет и няколко общински съветници и експерти. Разговаряхме за ускоряване процеса на ремонта на уличните платна и хоризонталната маркировка на основните пътни артерии. Изразихме единодушната си подкрепа на кмета за въвеждане на „синя зона” в града и изготвяне на нов генерален план по организация на движението. Прозвуча и сериозно безпокойство за състоянието на уличното осветление в града и останалите населени места в общината.

Още в началото на нашата дейност възникна идеята Общественият съвет да стане инициатор на среща с всички народни представители от Кърджалийски многомандатен избирателен район, където да се потърси обща позиция по няколко приоритетни проблема за региона и се поиска финансиране от страна на правителството. Поканихме областния управител да си партнираме в домакинството на такава среща. Нашите намерения, за съжаление, бяха деликатно отклонени и срещата пропадна.

Ръководството на Обществения съвет участва винаги със собствено становище на обществените обсъждания на важни въпроси преди тяхното разглеждане на заседание на Общинския съвет.

На обсъждането на Бюджета на Общината за 2018 година, например, бяха направени конкретни предложения за финансиране на проблеми, свързани с подобряване условията на отдих и спортуване на гражданите в парковете на града. Участвахме активно и в обсъждане на промените в наредбата на Общинския съвет за местните данъци и такси, като предложихме корекция на предложените показатели.

В началото на годината, по инициатива на Обществения съвет, се проведе работна среща с ръководството на „В и К” ООД и с участието на заместник-кмета Митовска и експерти от Общината. Проведе се сериозен разговор за тежкото състояние на водоснабдяването на тридесет населени места в Общината. Стана ясно, че отношенията между ръководствата на „ В и К” дружеството и Общината не са работещи. Не се използват възможностите, които в настоящия програмен период ЕС дава за финансиране на проекти във В и К сектора. Сега за разлика от предходния програмен период бенефициент по усвояване на средства по оперативните програми може да бъде и „В и К” дружеството, т.е. при добра съгласуваност в действията може да се реализират с европейско финансиране проекти за нормално водоснабдяване на някои населени места.

Тревога сред ръководството на Обществения съвет предизвика състоянието на чистотата в нашия град. Това ни накара да се включим активно в подготовката и провеждането на ежегодния ден за почистването на града с участието на гражданите. Проведоха се много работни срещи със специалистите от Общината. За съжаление, някои пропуски във взаимодействието на финалния етап от организацията ни лишиха от очаквания ефект, въпреки по-добрия резултат в сравнение с предходните години. Това определено ни амбицира за активна и целенасочена работа с всички компетентни органи за разширяване участието на гражданите в тази инициатива в следващите периоди.
Това са някои от по-важните инициативи и предложения, направени от ръководството за периода. Извършената работа от Обществения съвет дава отговор на въпроса „ необходимо ли е неговото съществуване и кого обслужва”.
На проведената наскоро работна среща с кмета на Общината и председателя на Общинския съвет получихме тяхната подкрепа и очакванията им за по-активна и целенасочена дейност на Обществения съвет. Там се уточнихме да оформим и представим пред вас проблемите, по които ще работим до края на мандата на Обществения съвет. Някои от тях са от компетенциите на държавата и ние ще настояваме те да бъдат заложени и осъществени от нейните органи.

Проблемите са обособени в две големи групи:

І. Проблеми от голям обществен интерес със стратегически характер:

Изграждане на обходен път на град Кърджали.
Изграждане на индустриално-складова зона „Юг” на град Кърджали.
3.Реализиране на проекти за водоснабдяване на населени места от Общината.

Изграждане на нова многофункционална спортна зала в град Кърджали.

ІІ. Проблеми от важно обществено значение с оперативно-технически характер:

Основен ремонт на бул. ”Беломорски” от входа на град Кърджали-север до Автогара Кърджали.

Изграждане на „синя зона” в град Кърджали и реализация на нов генерален план за организация на движението в град Кърджали.

Подобряване на организацията за масовизиране участието на гражданите на Общината в хигиенизирането и благоустрояването на населените места.

Изграждане на инфраструктура за ускорена социализация на парковете и обществените места за отдих и спорт в град Кърджали.

Месец Юли 2018 година Ръководство
Кърджали на Обществен съвет


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМАAll Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS