Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.7239 лв.
GBP GBP 2.3516 лв.
TRL TRL 0.1228 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
23 Май 2022
НОВИНИ » Балкани
Неджми Али участва в заседание на Съвместния парламентарен Комитет (JPC) ЕС - Турция в Анкара

Неджми Али участва в заседание на Съвместния парламентарен Комитет (JPC) ЕС - Турция в Анкара

21 Декември 2018

В периода 19-20 декември в турския парламент (Меджлис) в Анкара бе проведено 78-то заседание на Съвместния парламентарен комитет (JPC) Европейски съюз (ЕС) - Турция. Българският евродепутат Неджми Али (АЛДЕ) взе участие в делегацията на Европейския парламент, съставена от 15 евродепутати, сред които имаше и представители от Гърция, Кипър, Хърватска, Чехия, Испания, Холандия и Швеция.

Съвместният парламентарен комитет ЕС-Турция е форум, който е съставен от членове на Европейския парламент (ЕП), и депутати от турския Меджлис. Комитетът има двама съпредседатели и четирима заместник-председатели. Споделеното председателство се дели между Манолис Кефалоянис (Гърция, от страна на ЕП) и Исмаил Карайел (АКР, лат. от страна на Турция). Заместник-председатели от страна на ЕП са Милцос Киркос (Гърция) и Такис Хаджийюру (Кипър), а колегите им от Турция, заемащи длъжността, са Сибел Йоздемир (CHP, лат.) и Джемал Четин (MHP, лат.). Освен представителите на парламентите, на заседанията на Комитета винаги присъстват представители и на изпълнителните власти – Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз, най-често представян от държавата - ротационен председател, наред с представители на турското правителство. Комитетът традиционно заседава два пъти годишно в Брюксел и Анкара.

След близо двугодишна пауза, възникнала поради усложняването на геополитическата обстановка, тази година редовните заседания бяха подновени. След проведеното през месец април 2018 год. заседание на Комитета в Брюксел, със срещите в Анкара от 19-20 декември, бе сложен край на продължителния период без срещи на турска територия.

Преди началото на заседанието на Съвместния комитет, евродепутатите проведоха работна среща с Кристиан Бергер – посланик на Европейския съюз в Турция, както и с посланиците на всички държави-членки на ЕС в Турция. По време на заседанието бе обсъдена обстановката и състоянието на отношенията между Съюза и Турция, както и някои специфики в двустранните отношения между отделните страни-членки и Анкара. Представители на Алианса на либералите и демократите за Европа бяха Неджми Али и Марийче Схааке, член на ЕП от Холандия. Освен тях и останалите им колеги – депутати, участници в делегацията бяха и политическите съветници от всички партии, сътрудници и преводачи от Европейския парламент.

Двудневното заседание на Съвместния парламентарен комитет бе проведено в рамките на три работни сесии.

Първата работна сесия за отношенията ЕС-Турция и състоянието на присъединителния процес бе открита с изказвания на съпредседателите на Комитета и на Кристиaн Бергер. В откриването на форума взе участие и Фарук Каймакчъ, бивш посланик на Турция към Европейския съюз и понастоящем заместник-министър на Външните работи и директор по въпросите, свързани с ЕС, както и Улрике Тили, посланик на Австрия в Анкара, в капацитета си на председател на Съвета на ЕС. От страна на Европейската комисия, изказване направи Мачек Поповски, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори по разширяване“, заместващ отговорния комисар Йоханес Хан.

Неджми Али взе участие в обмена на мнения, като на първо място поздрави всички делегати за срещата на 78-мия Съвместен парламентарен комитет ЕС-Турция. „Струва си да се отбележи, че след почти двугодишната пауза от 76-тата ни среща, се възстанови нормалния работен ритъм на Комитета, което дава възможност за обмяна на мнения по темите от общ интерес за двете страни“.

Българският евродепутат продължи като подчерта необходимостта от възприемането на стратегически подход винаги когато става въпрос за отношенията ЕС-Турция.

„От стратегическа гледна точка, разглеждаме отношенията между две геополитически структури – ЕС и Турция, които исторически споделят добри съседски и партньорски отношения в сферите на икономиката, културата и други области от взаимен интерес“.

Поради изказаните от някои участници опасения, че присъединителния процес между Турция и ЕС е в застой, Неджми Али подчерта необходимостта от ускоряване на процеса. „Това би било единствено в името на общия ни интерес. За съжаление, що се отнася до отварянето на нови преговорни глави през последната година, няма видим напредък. В допълнение към това, в Европейския парламент се лансират идеи за замразяване на присъединителните преговори, което според нас би довело до крайно непродуктивни резултати. Присъединителният процес е много важен и той трябва да остане отворен, за да може да се ускори провеждането на реформи“. Той привлече вниманието и към факта, че от турска страна има ясно желание за продължаване на процеса – пример за което е подновената дейност на Работната група за реформи, съставена от експерти от четири различни министерства, имаща за цел по-добрата и ефективна хармонизация на законодателството в Турция с това в ЕС.

Представителят на АЛДЕ засегна и друг много важен въпрос – този с визовата либерализация. „Въпреки че голяма част от поставените изисквания са изпълнени от страна на Турция, е необходимо мобилизиране на политическа воля и от двете страни за предприемане на последващи стъпки по приключването на този казус. Това ще окуражи проевропейски настроената част от турското общество, която е абсолютно мнозинство“.

Втората работна сесия, посветена на икономическото сътрудничество между ЕС и Турция, бе открита с изказвания на Габриел Виналс от Европейската служба за външна дейност, заместващ Върховния представител на ЕС Федерика Могерини, и Мехмет Тан, заместник генерален директор на Дирекцията по въпроси, свързани с ЕС и външни работи на турското правителство.

Неджми Али взе участие в дебата като представи резултати от международни анализи, които са от голямо значение при обсъждане на икономическите отношения между ЕС и Турция.

„Последните данни на Международния валутен фонд (МВФ) показват, че номинално ЕС има втората по големина икономика в света, като Турция заема 17-та позиция в тази класация. В свои официални документи, Европейската комисия (ЕК) определя Турция като функционираща пазарна икономика. Същевременно, ЕК подчертава, че остават редица макроикономически дисбаланси, като например сравнително високия дефицит по текущата сметка, ускорената инфлация, както и обезценяването на турската лира“. Въпреки тези препятствия, според ЕК Турция е готова да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в Европейския съюз като добре интегрирана в пазара на ЕС що се отнася до търговията и инвестициите. „В допълнение, имаме очаквания за засилено икономическо сътрудничество, насочено както към по-близко партньорство, така и към разширяване на обхвата на търговията“.

Българският евродепутат се спря по-конкретно на търговските отношения – „Към настоящия момент, ЕС е най-големият търговски партньор на Турция, а българската югоизточна съседка е петият най-голям търговски партньор на Съюза. Общият търговски стокообмен между ЕС и Турция през 2017 година възлиза на около 154 милиарда евро, като положителния търговски баланс за ЕС е в размер на 15 милиарда евро. 75% от директните чуждестранни инвестиции в Турция са от ЕС“. В този контекст, Неджми Али подчерта нуждата от модернизиране на Митническия съюз. „Трябва да бъдат превъзмогнати политическите пречки, за да продължим с актуализирането на споразумението за Митническия съюз. За целта е необходима политическа воля от двете страни за сближаване на позициите. Тази стъпка ще предостави нов стимул за бизнеса по отношение разширяването на операциите, което ще бъде от полза за нашите граждани“.

Той подчерта и факта, че Турция получава средства от бюджета на Европейския съюз под формата на предприсъединителна подкрепа, възлизащи на общо 4.5 милиарда евро за периода на настоящата Многогодишна финансова рамка (2014-2020 год.).

Според българския евродепутат, икономическото сътрудничество между двете страни трябва да продължи да се задълбочава, като това е добре обосновано с примери. „В Турция има над 16 000 компании с капитали от Европейския съюз. Засилването на икономическата интеграция чрез подобряването на достъпа до пазара в сферите на земеделието и обществените поръчки, наред с насърчаването на инвестициите в сектора на услугите чрез по-добро уеднаквяване на регулаторната рамка, би довело до засилена пазарна интеграция с ползи и за двете страни, което е особено важно в съвременния свят със стартиращите напоследък търговски войни“.

Неджми Али завърши като отбеляза, че е необходимо допълнително ускоряване на процеса по присъединяване и отваряне на нови икономически глави, защото това би способствало за допълнително синхронизиране на двете икономики.

В рамките на финалната работна сесия, посветена на предизвикателствата пред сигурността, в дебата участваха и евродепутати от Подкомисията по сигурност и отбрана (SEDE) на Европейския парламент и представители на турското търговско министерство, наред с г-н Виналс от Службата за външна дейност.

Българският представител в ЕП започна изказването си по тази точка, като подчерта че не могат да бъдат покрити всички всички аспекти в сферата на сигурността, защото в съвременния свят има твърде много предизвикателства, като едно от тях е и бежанската криза.

По отношение на бежанския поток, Неджми Али отбеляза, че: „Геополитическите предизвикателства, свързани със събитията в Близкия изток и Северна Африка, имат негативен ефект както върху ЕС, така и върху Турция. Бежанските потоци от всички тези страни създадоха проблеми за гражданските общества в Европа, както и в нашите страни-съседки. Тук можем да добавим и опита за преврат в Турция през юли 2016 г., който задълбочи предизвикателствата пред сигурността. Макар ЕС и Турция да имат свои собствени приоритети в сферата на сигурноста, които се различават в някои отношения, имаме много повече допирни точки, които могат да служат като база за допълнително подобряване на цялостната ситуация.

Макар нито ЕС, нито Турция да са способни да повлияят кардинално на процесите в Близкия изток, е необходимо по-тясно сътрудничество, с цел облекчаване на страданието на хората и намаляването на терористичните заплахи на територията на нашите страни“.

По отношение на справянето с бежанската криза, Неджми Али обърна специално внимание и на Механизма за бежанците в Турция, в чиито рамки бяха мобилизарани три милиарда евро за периода 2016-2017 година. Той подчерта, че това споразумение наистина дава резултати и напомни, че средствата, които ЕС предоставя, не се трансферират към бюджета на турската държава, а се превеждат директно за подпомагане на бежанците под формата на различни проекти. Неджми Али подчерта оценката на Комисията, че хуманитарната помощ на ЕС за бежанците в Турция е постигнала осезаеми резултати, като даде за пример подпомагането на около 1 милион сирийски деца да посещават училище.

„Втората фаза на Механизма, предвиждаща допълнителни три милиарда евро за 2018-2019 год., е в процес на изпълнение. По този начин, ЕС ефективно подпомага своя съсед за справянето с мигрантската криза и предоставянето на убежище на милиони бежанци. Същевременно, необходимо е да се обърне внимание, че финансовата помощ от наша страна не е достатъчна и следва да подчертаем огромните усилия, които се полагат от страна на турското правителство за спазване на тяхната част от споразумението. Като представител на страна от Югоизточна Европа, бих искал да изразя нашата благодарност за предпазването на външните граници на ЕС, каквато се явява и България, което допринесе напоследък бежанският поток да бъде сведен буквално до нулево равнище. В този аспект следва да бъде демонстриран по-голям респект към нашите съседи“.


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS