ДПС ОТПУШИ ПАРИТЕ ЗА ОБЩИНИТЕ, ЩЕ МОГАТ ДА РЕМОНТИРАТ УЛИЦИ И ПЪТИЩАЧетвъртък, 15 Юни 2023

ДПС ОТПУШИ ПАРИТЕ ЗА ОБЩИНИТЕ, ЩЕ МОГАТ ДА РЕМОНТИРАТ УЛИЦИ И ПЪТИЩА

Движението за права и свободи отпуши парите за общините. По предложение на ДПС в Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г. окончателно бе разписано как общините още сега ще могат да ползват субсидиите си за капиталови разходи.

В последните две години местните власти изпитваха изключителни трудности, тъй като няма приет навреме държавен бюджет за съответната година. Това ги принуждаваше да чакат бюджета, за да могат да приемат собствените си бюджети, обясни народният представител от ДПС доц. Петър Чобанов, бивш финансов министър.

Това влияе негативно върху капиталовите разходи на общините. Те не могат да изграждат детски градини, нови улици, пътища и т.н., допълни той.

Ако чакаме приемането на редовния бюджет, дори това да стане до края на юли, общините ще гласуват най-рано през септември своите бюджети и чак от 1 октомври ще да могат да изпълняват капиталовите си разходи, продължи доц. Чобанов.

Какво направи ДПС? Записахме в закона, че общините имат право да приемат разчети за тези капиталови разходи, одобрени от общинските бюджети. Досега Министерство на финансите неофициално им беше казало, че имат право, но го нямаше записано в закона. Оттук нататък местните власти вече не са уязвими при евентуални проверки, каза финансовият експерт на ДПС.

Освен това задължихме Министерство на финансите при наличие на подобни одобрени капиталови проекти да превежда до 5-о число на всеки месец субсидията за капиталови разходи, съобщи още доц. Петър Чобанов.

Така местните власти ще получават средствата, с които да започнат да изпълняват тези проекти и ще са сигурни, че Министерството на финансите е задължено да им ги преведе.

Третото много важно нещо, което приехме и което много улеснява общините в тяхната работа е, че разписахме изрична разпоредба, според която целевата субсидия за капиталови разходи може, ако те предложат на Министерство на финансите и МС приеме акт за това, да се използва за текущи ремонти на улици, на пътища, на сгради, заяви доц. Чобанов. И подчерта, че това е особено важно в ситуацията с наводненията в момента.

В последните години виждаме, че парите за тези пътища не могат да стигнат навреме. Затова улесняваме общините - даваме им три месеца, в които ще могат да изпълняват всички тези проекти. Ако бяхме изчакали бюджета, това щеше да стане от началото на октомври. Сега става от началото на юли - в най-активния сезон, когато трябва да се извършват подобни строителни дейности, общините ще могат да го правят, категоричен бе доц. Петър Чобанов.


ДРУГИ НОВИНИ