Икономика и сигурност са главните общи теми между България и ТурцияПетък, 07 Юли 2023

Икономика и сигурност са главните общи теми между България и Турция

Регионална кръгла маса ще се опита да помогне за решаване на най-наболелите проблеми на инвеститорите в Североизточна България. Очаква се на нея най-активни да бъдат турските компании, които са сред най-големите работодатели в тази част на страната. Освен местните власти, ще бъдат поканени също представители на министерствата на образованието, икономиката, труда и социалната политика. Фокусът ще бъде върху развитието на човешкия капитал – професионалното обучение и преквалификацията на кадри за индустрията в района. 

За това се договориха премиерът акад. Николай Денков и посланичката на Република Турция в България Айлин Секизкьок. Двамата обсъдиха основните трудности пред турския бизнес в България и възможностите за тяхното преодоляване. Предмети на разговора бяха визовият режим и дефицитът на квалифицирана работна ръка, съчетан със сложните процедури за внос на работници от трети страни. Посланик Секизкьок изрази интереса на турския бизнес към участие в модернизацията на българската военна промишленост, както и в оборудването на българската армия.

Акад. Денков и неговата гостенка отделиха специално внимание на охраната на общата граница и намаляването на нелегалната миграция – един от основните приоритети на българското правителство. Турската страна пое ангажимента да сътрудничи активно за намаляване на мигрантския поток към България. От своя страна премиерът обеща да се търсят начини за облекчаване на транзитния трафик на турски граждани през страната ни, който е особено интензивен през лятото.


ДРУГИ НОВИНИ