По предложение на съветниците от ДПС запазиха размера на таксите за ученически общежития в КърджалиПетък, 25 Ноември 2022

По предложение на съветниците от ДПС запазиха размера на таксите за ученически общежития в Кърджали

По предложение на съветника от групата на ДПС Бекир Сюлейман се запази размера за таксата на ученически общежития в Кърджали.На сесията на местния парламент бе предложение тя да се увеличи от 27 на 50 лева на месец.   направено

Директорите на Центъра за личностно развитие – Комплекс ученически общежития ,,Родопи” и Професионална гимназия по селско и горско стопанство гр. Кърджали с  вх.№74-00-113/07.07.2022 г. и вх. №67-00-251/20.09.2022 г.,отправят искане за актуализация на месечната такса за ползване на общежитие от ученици.Те се аргументират,че в последните  11 години месечната такса за ползване на общежития не е актулизирана, но с настъпването на COVID кризата и последвалата инфлация се наблюдава значително увеличение на  всички цени, касаещи електро-енергия, вода, горива, стоки, материали и труд. Заложените средства в бюджета на общежитията са недостатъчни за поддържането им в добро състояние. Увеличението на таксата и поддръжка на ЦПЛР – Комплекс ученически общежития в град Кърджали, а именно Центъра за личностно развитие – Комплекс учениза ползване на общежитие ще спомогне за по-доброто управление чески общежития ,,Родопи” гр. Кърджали,който се ползва не само от ученици от община Кърджали, а от цялата област,се казва в мотивите за предложеното увеличение на таксите.

Бекир Сюлейман,който е педагог по професия защити предложението си с аргументите,че учениците в общежитията са предимно от социално слаби семейства,като се налагат да ползват и транспортни разходи.Увеличението ще е непосилно за тях.

 29 от съветниците гласуваха за запазване на размера на таксата за общежитията,а 8 се въздържаха.

Кърджали бг вести


ДРУГИ НОВИНИ