България23 Февруари 2023

Работна среща под надслов „Народната култура на турците в България – език, религия, изкуство и неправителствени организации“ ще се проведе в Бургас

„Народната култура на турците в България – език, религия, изкуство и неправителствени организации“. Това е темата...