ЕС анкетира земеделските производители в областта за нелоялни търговски практикиПетък, 03 Февруари 2023

ЕС анкетира земеделските производители в областта за нелоялни търговски практики

  ЕС анкетира фермери,животновъди,преработвателни предприятия и дестрибутори за нелоялни търговски практики в областта.През декември 2022 г.Европейската комисия стартира третото си годишно проучване на ефективността на мерките на Европейския съюз срещу нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.За партньор в нашата страна бе привлечана Комисията за защита на конкуренцията,която е национален орган,прилагащ европейското законодателство.

  Анкетата е налична на електронния адрес:EUSurvey-Survey(europa.eu).

Кърджали бг вести


ДРУГИ НОВИНИ