Контролен одит по Интегралната система за управление се проведе в Община АрдиноЧетвъртък, 22 Февруари 2024

Контролен одит по Интегралната система за управление се проведе в Община Ардино

В Община Ардино се проведе контролен одит на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност (ИСУ), съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015, стандарт ISO 14001:2015 и стандарт ISO 27001:2013.

В резултат от проверката, водещият одитор инж. Мария Тонева заяви, че системата в общината функционира ефикасно и ефективно, съгласно изискванията на приложимите стандарти. Като силна страна беше отбелязано непрекъснатото подобряване на околната среда на територията на общината.

 

Гюнер ШЮКРИ


ДРУГИ НОВИНИ