МБАЛ-Ардино изрази благодарност за направено дарениеЧетвъртък, 02 Март 2023

МБАЛ-Ардино изрази благодарност за направено дарение

От свое име и от името на целия колектив на „Вътрешно отделение“ управителят на Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино

д-р Гюнер Осман изрази своите огромни благодарности към управителите на фирмите  „Солак МС“  и „АШК МЛ“ ООД Метин Солак, Левент Джебеджи и Ахмед Солак, дарили 4 броя нови плазмени телевизора за болничните стаи.

„Такива жестове показват и дават надежда, че в нашия край има благородни хора с големи сърца!“, заяви д-р Осман.

 

Гюнер ШЮКРИ


ДРУГИ НОВИНИ