Община Кърджали въведе нов уеб-базиран модул „Деловодна справка“Петък, 23 Февруари 2024

Община Кърджали въведе нов уеб-базиран модул „Деловодна справка“

Община Кърджали въведе нов уеб-базиран модул „Деловодна справка“, чрез който е достъпна проверка за статуса на преписки по заявените административни услуги. Уеб-деловодната справка е ефикасно средство за предоставяне на навременна информация на гражданите за резултата на обработка на документите им. Всеки клиент, подал заявление за административна услуга в Информационния център на общинска администрация Кърджали, получава входящ номер, персонален код и линк за достъп, чрез които би могъл да проследи статуса на документа в администрацията.

Новата възможност за справка на входирани документи от физически и юридически лица в община Кърджали е крачка към обещаната прозрачност при управлението на общината от новото ръководство, коментира кметът Ерол Мюмюн.


ДРУГИ НОВИНИ