Поредица от срещи за решаване проблемите на строителните предприемачи инициира Камарата на строителите в КърджалиЧетвъртък, 16 Март 2023

Поредица от срещи за решаване проблемите на строителните предприемачи инициира Камарата на строителите в Кърджали

   Поредица от срещи за решаване на проблемите на строителните предприемачи инициира Камарата на строителите в Кърджали.Инициативата е на председателя на Областното представителство на Камарата на строителите в България Мухарем  Али.Разговорите целят да се облекчат бюрократичните препятствия пред строителния бранш в условията на интензивно жилищно строителство в Кърджали.Основната тема,по която се дискутира са проблеми със сроковете за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за присъединяване на основно захранване.

  Първата среща се състоя в офиса на Камарата на строителите с ръководителя на КЕЦ Кърджали на Електроразпределение Юг инж.Марио Маринов и неговия екип.Присъстваха строителни предприемачи,които поставиха конкретни проблеми.Основният въпрос,който се коментира е спазването на сроковете за свързването на новопостроените жилищни сгради с мрежата за електрозахранване.Предприемачите поискаха спазване на сроковете по договори с Електроразпределение Юг за свързване на построените от тях кооперации с електропреносната мрежа.Те настояха за по-директна комуникация с КЕЦ Кърджали,за да скъсят сроковете за предаване на жилищата на техните клиенти.

Просрочването на сроковете рефлектира върху нас.Клиентите ни,много  от които в чужбина, държат нас отговорни и ни упрекват.Често банки спират кредитирането им,заради забавянето на акт 16,поради неизпълнен проект за електрозахранване,споделиха предприемачи.

  Инж.Марио Маринов посочи,че сериозен проблем за тях е бавенето на строителни разрешения за кабелна мрежа в Община Кърджали и ДНСК.80% от документацията,която трябва да се придвижи не зависи от Елекроразпределение Юг.За да облекчим бюрократичните пречки можем да дадем възможност на строителните предприемачи сами да придвижват в Общинска администрация документите си по издаване на разрешенията за строеж за полагане на кабели за елзахранването. Освен това в договорите ще посочваме и телефоните на проектантите на тези връзки,за да държим в течение нашите клиенти.Той даде за пример положителен опит в Австрия.

  От Камарата на строителите и от КЕЦ Кърджали бяха единодушни,че са необходими съвместни усилия за да се облекчат бюрократичните процедури. Те изразиха готовност за срещи с ръководствата на Общинска администрация и ДНСК,за да се намерят взаимноприемливи решения.

Георги Кулов


ДРУГИ НОВИНИ