Точката за прекрояване на Синята зона в Кърджали не мина на сесия на местния парламентПонеделник, 31 Октомври 2022

Точката за прекрояване на Синята зона в Кърджали не мина на сесия на местния парламент

Точката за прекрояване на Синята зона в Кърджали не мина на днешната сесия на местния парламент. От името на групата съветници на ПП ГЕРБ Веселина Юрукова предложи на колегите си да разгледат и дебатират по повод исканите промени в Наредбата , уреждаща параметрите и функционирането  на Синята зона. Предложение за това бе внесено в деловодството на Общинския съвет още на 16 септември 2022 г.ГЕРБ предлагат чертите на зоната да се възстановят в първоначалните им граници.

  Председателят на Общинския съвет инж.Юсеин Ахмед обясни,че предложението не е разгледано на заседание на постоянната комисия по транспорт и не може да влезе в дневния ред на сесията.Освен това има и други предложения за работата на Синята зона. Редно е всички да бъдат разгледани заедно, посочи инж.Юсеин Ахмед.

  Председателят на транспортната комисия Мустафа Ахмед каза,че предложението на ГЕРБ е стигнало до него.Поради технически причини обаче,имейлът до членовете на комисията закъснял.Не бягаме от обсъждането ,но това не може да стане на тази сесия,каза Мустафа Ахмед.

  Общинският съветник от „Демократична България“Радослав Милев обвини мнозинството в местния парламент,че отклонява дискусията.

  Градоначалникът д-р инж.Хасан Азис посочи,че темата за Синята зона е била част от предизборен дебат,иницииран от ГЕРБ.Общината ще организира дискусия сред живущите в блоковете в центъра на града,като ще сравни поставените проблеми.

 Само 9 съветници подкрепиха предложението точката да се гледа на тази сесия.27 народни избраници се въздържаха.Предложението на Веселина Юрукова не мина.

Георги Кулов


ДРУГИ НОВИНИ