В Ардино се проведе заключителна конференция по проект за ранно детско развитиеПетък, 29 Септември 2023

В Ардино се проведе заключителна конференция по проект за ранно детско развитие

Гюнер ШЮКРИ

Днес в заседателната зала на община Ардино се проведе заключителна конференция по проект „Предоставяне на интегрирани на социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Дейностите му са свързани с предоставяне на услуги за Ранно детско развитие в местната общност за периода от 4 май 2016 г. до септември 2023 г.

На срещата присъстваха представители на социални и образователни институции, потребители на услугите за ранно детско развитие.

С мултимедийна презентация координаторът на проекта Бахар Реджебов запозна присъстващите с основните му задачи и дейности. От стартирането на проекта до септември  2023 г. общият брой потребители, които са обхванати и с които са проведени индивидуални консултации са 682. Консултациите са проведени, както в сградата на Центъра за ранна интервенция на уврежданията в Ардино, така и в детските градини в Ардино, Бял извор, Горно Прахово и Жълтуша. Целта на услугата бе предотвратяването на изоставането и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на деца с увреждания и подкрепа на семействата им.

Специалистите, работещи по проекта, споделиха вълнуващи моменти, предизвикателства и добри практики от работата си с децата и техните родители. Те изразиха своята благодарност за дадената им възможност да реализират разнообразни програми със социална насоченост. „Бяхме едно голямо семейство!“, заявиха те.

Припомняме, че през 2021 г. община Ардино в лицето на кмета инж. Изет Шабан бе наградена с Отличителен знак от конкурса „Аз гарантирам щастливо детство“,  организиран от Държавна агенция за закрила на детето. Община Ардино взе приза в категория „Устойчиво развитие“ за проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“.

 


ДРУГИ НОВИНИ