Община Момчилград иска култовия център край Татул за 10 годиниПетък, 03 Юли 2020

Община Момчилград иска култовия център край Татул за 10 години Община Момчилград поиска от министъра на културата да й бъде предоставен за ползване и управление "Култов център - Татул". Обектът е недвижима културна ценност от национално значение и е публична държавна собственост. В момента се управлява от Министерство на културата. Община Момчилград иска археологическия комплекс да й бъде предоставен безвъзмездно за 10 години. Само така ще може да се кандидатства с проекти по различни програми. Целта е да се намерят източници за финансиране, за да се извършат различни дейности като реставрация, консервация, експониране и социализация. През годините под въздействието на неблагоприятни метеорологични явления има нанесени щети върху археологическия паметник. Отстраняването им не е по силите на община Момчилград и единствения начин да се съхрани емблематичния за България обект е да се намери външно финансиране. Реализирането на проекти би направило култовия център по-атрактивен за български и чужди туристи.


ДРУГИ НОВИНИ