99-та годишнина на Гейдар Алиев, националният лидер на АзербайджанВторник, 10 Май 2022

99-та годишнина на Гейдар Алиев, националният лидер на АзербайджанРазпадането на бившия Съветски съюз отбеляза края не само на една идеология, владяла голяма част от света в продължение на 70 години, но и разформироването на една огромна политическа и социално-икономическа система. С разпадането на СССР Азербайджан възстанови държавната си независимост и навлезе в период на преход, подобно на останалите 15 сестрински републики, всяка със своите особености и трудности. Азербайджанският преход бива усложнен, поради военната агресия на съседна страна, довела до окупацията на почти 20% от суверенните територии на Азербайджан. Със своите богати ресурси и благоприятно местоположение Азербайджан става пресечна точка на конфликтни интереси от страна на глобални и регионални сили. В първите години на своята независимост Азербайджан бива застрашен да бъде напълно заличен като държава. Със завръщането на власт на Хейдар Алиев, през юни 1993 г., тази заплаха бива избегната, Азербайджан е спасен от унищожение, възстановена е стабилността и е положена основа за развитие. За да превърне Азербайджан в независима, модерна и мощна държава с устойчиво икономическо развитие, покойният президент Гейдар Алиев предприема петролната стратегия, която ще залегне в основата на цялостната трансформация на бъдещите политически и икономически реформи. Тази стратегия осигури участието на чуждестранни инвеститори в разработването на петролните находища в Азербайджан, диверсификацията на транспортните маршрути, ефективно управление на петролните приходи и навлизането на Азербайджан в нов етап на развитие. Под ръководството на националния лидер Гейдар Алиев, на 20 септември 1994 г., е подписано едно от знаковите споразумения в историята на Азербайджан от 20-ти век – Споразумението за общо развитие и поделяне на производството от находищата „Азери“, „Чираг“ и „Гюнешли“ в азербайджанския сектор на Каспийско море. Поради своята политическа, икономическа и стратегическа важност това споразумение е наречено „Договорът на века”. В резултат на този договор са изградени нови петролни и газови тръби, които днес биват гарант за енергийната сигурност на Европа. Съвременната реалност ни доказва дълбоката дълновидност на тази политика, установена от великия лидер Гейдар Алиев, който някога заяви: „Енергийният потенциал на Азербайджан би могъл да бъде ефективен стимул за икономически подем в целия свят!“ На днешния ден, 10 май 2022 г., Азербайджан отбелязва 99-ата годишнина от рождението на националния лидер Гейдар Алиев. С дълбоко уважение към него, азербайджанците по цял свят отбелязват безценната му роля за укрепването и развитието на един независим, икономически и политически утвърден, съвременен Азербайджан.


ДРУГИ НОВИНИ