Güneydoğu Planlama Bölgesi’ne AB yatırımlarına yeşil ışıkCuma, 30 Eylül 2022

 Güneydoğu Planlama Bölgesi’ne AB yatırımlarına yeşil ışık

2021-2027 Dönemi Bölgesel Kalkınma Programı ve Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında finanse edilecek olan Güneydoğu Planlama Bölgesinin Kalkınması İçin Entegre Bölgesel Strateji’nde belirtilen ana öncelikler şunlardır: Bölgesel ekonominin hızlandırılması ve büyümesi, beşeri sermayenin korunması ve geliştirilmesi, eğitim seviyesinin iyileştirilmesi, bölgesel uyum ve kentsel, kırsal ve kıyı alanlarının entegre gelişimi. Stratejik belge, Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Desislava Georgieva ve Burgaz Belediye Meclis Başkanı Prof. Dr. Sevdalina Turmanova'nın katılımıyla Bölgesel Kalkınma Konseyi'nin çevrimiçi toplantısında kabul edildi.

Toplantıda bölge için önemli olan ve bölgedeki yaşam kalitesini artıran projeler ve kilit önem arz eden yatırımlara ilişkin somut fikirler tartışıldı.

Bakan Yardımcısı, aktif katılım olan tartışma toplantısını destekleyerek, entegre bölgesel kalkınma stratejilerinin bölgesel kalkınma için yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş AB fonlarından finanse edilmesi üzere hazırlanan proje tekliflerinin belirlenmesi ve hazırlanmasında gerekli esnekliği sağlayan bir yaklaşıma göre geliştirildiğine dikkat çekti. Georgieva, 2021-2027 program döneminde, entegre bölgesel kalkınmayı sağlamak için açıkça ifade edilen ortaklık ilişkileri ve iş birliği öngören yatırımların ve proje tekliflerinin teşvik edileceğine ve destekleneceğine dair güvence verdi. Bakan Yardımcısının ifadesine göre, bölgesel ihtiyaçlara ve vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili bölgedeki tüm ilgili taraflar tarafından "aşağıdan yukarıya" yapılan önerilere göre yatırım özgürlüğü kilit önem taşıyacaktır.

Georgieva, “Burgaz, Sliven (İslimye), Yambol ve Stara Zagora (Eski Zağra) illerini kapsayan Güneydoğu Bölgesi’nin kalkınması için Entegre Bölgesel Stratejisi, çeşitli olasılıklar ve gösterge niteliğindeki spesifik projelerle son derece ilginç bir stratejik belgedir” dedi.

Prof. Dr. Turmanova, bölge için hazırlanan stratejide bölge için temel önceliklerin belirlendiğini ve tüm faaliyetlerin bunların uygulanmasına yönlendirileceğini vurguladı.

Entegre bölgesel stratejiler doğrultusunda hazırlanan proje tekliflerinin onaylanması için son adım, onların Bakanlar Kurulu'nun değerlendirmesine sunulmasıdır.


DİĞER HABERLER