1 Ekim'den itibaren emekli maaşları ortalama 64 leva artacakCuma, 30 Temmuz 2021

1 Ekim'den itibaren emekli maaşları ortalama 64 leva artacak

Dünkü kabine toplantısında onaylanan 2021 yılı Devlet Sosyal Güvenlik Sistemi Bütçesi Kanunu’nda değişiklik önerisi, 1 Ekim'den itibaren emekli maaşlarının ortalama 64 leva artmasını ve bu yıl emekli maaşlarının ortalama tutarının 550 levaya ulaşmasını öngörüyor. Değişiklikler, hem mevcut hem de gelecekteki emekliler için kalıcı olarak daha yüksek emeklimaaşı sağlayan bir önlem paketi önermektedir.

Öneri, emeklilik maaşı hesaplama formülünde bir yıllık sigorta prim yükünün yüzde 1,2'den yüzde 1,35'e çıkmasını öngörüyor. Bu katsayı, kanunun yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2021 tarihinden sonra bağlanacak emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanacak. Bu sayede yeni bağlanan emekli maaşlarının yeterliliği artırılmakta, insanların işgücü piyasasına daha uzun süre katılımı teşvik edilmekte ve işgücü gelir ikame oranı yükselmektedir.

1 Ekim 2021'den önce bağlanan tüm emekli maaşları da sigortalı hizmet süresine daha yüksek ağırlık verilerek yeniden hesaplanacak.Tasarı, tam sigortalılık süresi ve emekli yaşı için asgari emekli maaşının 1 Ekim'den itibaren 300 leva'dan 340 leva'ya çıkarılmasını öngörüyor. Bu, asgari düzeyde belirlenen tüm sigortalı çalışanların aldığı emekli maaşlarının yüzde 13,3 oranında artmasına yol açacak. Bunlara genel hastalık nedeniyle malullük aylığı, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle malullük aylığı ve ölüm aylığı dahildir.

1 Ekim'den itibaren azami emekli maaşı miktarı 1440 levadan 1500 levaya yükseltilecek. Aynı tarihten itibaren yaşlılık aylığı miktarının 148.71 levadan 170 levaya yükseltilmesi öneriliyor.Böylece malullük aylığı ve vazife malullüğü aylığı, engelli aylığı, bireysel emeklilik maaşı gibi sigortalıların aldığı emekli maaşları dışındaki bir dizi sosyal yardım aylığının miktarının yanı sıra yaşlılık aylığı miktarının yüzde biri olarak belirlenen sosyal yardım maaşlarına ek olarak ödenen ek ödeneklerin tutarları da yüzde 14,3 oranında artırılarak tüm emeklilerin gelirlerinin güncellenmesinde adil bir yaklaşım uygulanacak. 

2021 yılı Devlet Sosyal Güvenlik Sistemi Bütçesi Kanunu’nda değişiklik önerisi, tüm 2 080 000 emekliye 50 leva ek destek ödemesi için de fon sağlanmasını öngörüyor. Amaç, bu desteğin tüm emekli maaşlarında artışa yol açacak hükümlerin yürürlüğe gireceği 1 Ekim'e kadar devam etmesidir.


DİĞER HABERLER