14 vergi beyannamesi elektronik ortamda gönderilebilirPerşembe, 19 Kasım 2020

14 vergi beyannamesi elektronik ortamda gönderilebilir E-devlet Ajansının (DAEU) elektronik hizmet portalı üzerinden belediyeler tarafından sunulan elektronik hizmetlerin sayısı giderek artıyor. DAEU tarafından yapılan açıklamada vatandaşların, egov.bg portalı üzerinden Yerel Vergiler ve Ücretler Yasası uyarınca 14 beyannameyi elektronik ortamda gönderebilir.

Elektronik ortamda gayrimenkul vergi beyannamesi, teknik olarak izin verilen maksimum kütlesi 3,5 tonu geçmeyen araba veya kamyon beyannamesi, teknik olarak izin verilen maksimum kütlesi 3,5 tonu geçmeyen toplu taşıma aracı vergisi beyannamesi, uçak vergisi beyannamesi, gemi vergisi beyannamesi, kaba inşaatı tamamlanan yeni bir binanın ve içindeki ayrı yapıların emlak vergisinin belirlenmesi için gerekli veriler için verilen beyanname, emlak vergisinden muafiyet veya vergi indirimi kullanımı için beyanname, gayrimenkul edinimi durumunda vergilendirme için beyanname, veraset vergi beyannamesi, çöp toplama ve çöp toplama ücretinden muafiyet için beyanname, gereksiz ödenen borçların ve ücretlerin mahsup edilmesi veya geri alınması için talep formu, patent vergi beyannamesi, zaman aşımına uğrayan vergi borçlarının mahsup edilmesi için talep formu ve taksi vergi beyannamesi gönderilebilir.

Beyanname gönderimi egov.bg portalı veya Güvenli Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yapılır. Hizmet, şu adresteki http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/ elektronik yönetim hizmetlerine erişim için birleşik portal kullanıcıları tarafından artık kullanılabilir.


DİĞER HABERLER