2018 yılının en iyi hastaneleri ödüllendirildiSalı, 26 Mart 2019

2018 yılının en iyi hastaneleri ödüllendirildiBulgaristan Hekimler Birliği (BLS) Başkanı Dr. İvan Macarov, Bulgaristan Hastaneler Derneği ve Investor Media Group tarafında organize edilen 2018 Yılı En İyi Hastaneler Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Sağlık kuruluşlarının reytinginin ölçülmesi, Bulgaristan'da doktorların nerede çalışmak istediğine dair bir referans noktası olarak da görülebilir" diye kaydetti.

Dr. Macarov'un ifadesine göre, sağlık sistemini finanse etmek için yeni bir çerçeveye ihtiyaç vardır, ancak bu çerçeve sağlık hizmetlerine ilişkin kalite kriterlerini de sağlamalıdır.

BLS Başkanı,"BLS'nin temel ödevlerinden biri, sağlık hizmetlerinin kalitesini, dünya çapında tedavi eden profesyonellerin kalitesini garanti etmektir. Objektif kriterlerin olması önemlidir ve bu kriterler gelecekte sağlık kuruluşu sıralamalarını hazırlama koşullarının temelinde yatmalıdır. Bu kriterler, hastanın hastaneye kabulünden, hastalık teşhisi konulması, reçete yazılması ve epikriz raporu alınmasına kadar tedavi kurumunda gerçekleşen süreçlerin objektif olarak izlenmesini sağlamalıdır" diye sözlerine ekledi.

BLS Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nikolay Gabrovski'nin ifadesine göre, sağlık kurumlarının sıralaması, hastaların neye ihtiyaç duyduklarının ve nasıl bir hizmet gördüklerinin netleşmesi, hastaların tutumlarını anlamak için özellikle önemlidir.

Prof. Dr. Gabrovski," Hekimler ve hastalar arasındaki iletişime dair farkındalık geliştirilmelidir. İlk defa yardım isteyen insanlar ne istediklerini bilmezler ve bu, her zaman kolay olmadığı için kendilerini aldatılmış hissederler. Ve işte burada doktora iş düşüyor- hastaya neyin yapılması gerektiği, atılması gereken adımlar hakkında net ve anlaşılır bilgi vermek zorundadır. Hasta ve hekim arasında çok uzun bir mesafe katetildi. Bazen hastalar bize derin profesyonel sorular sorarlar ve son karar doktor ve hasta tarafından alınır. Ve buraya sadece 15 yıl içinde gelindi" diye sözlerine ekledi.

2018 Yılı En İyi Hastaneler sıralaması sonucunda 7 dalda en iyi hastaneler ödüllendirildi. Kardiyoloji dalında Sofya Acıbadem City Clinic Tokuda Hastanesi, ortopedi dalında Stara Zagora (Eski Zağra) Trakya Hastanesi, Stara Zagora Trakya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Sofya Nadejda Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, çocuk hastalıkları dalında Varna Sveta Marina Üniversite Hastanesi, onkoloji dalında Filibe Karmaşık Onkoloji Merkezi ve cerrahlık dalında Sofya Acıbadem City Clinic Tokuda Hastanesi ödüllendirildi. Sağlık kuruluşları sıralaması yapılırken dikkate alınan temel göstergeler teknoloji, personel ve hizmet kalitesidir.


DİĞER HABERLER