2018'de hanehalkı gerçek geliri yüzde 7,3 arttıSalı, 16 Nisan 2019

2018'de hanehalkı gerçek geliri yüzde 7,3 arttıUlusal İstatistik Enstitüsü'nün (NSİ) 2018'de hanehalkı gelirleri, harcamalar ve tüketimine ilişkin verilerine göre2018'de Bulgaristan'da bir hanehalkı ferdine düşen ortalama yıllık toplam gelir 6 013 leva ve 2017 yılına göre yüzde 7,6 oranında artış var. Son 10 yılda (2009-2018) Bulgaristan'da bir hanehalkı ferdine düşen ortalama yıllık toplam gelir yüzde 1,6 oranında arttı.

Hanehalkı Gelirleri

Hanehalkı reel geliri 2018'de 2017 yılına göre % 7,3 arttı ve reel gelir endeksi 2018'de 2011'e göre % 138,1'e yükselerek en yüksek seviyesine çıktı.

Bu toplam gelirde işçi ücretinin en büyük olarak yüzde 55,5 oranında payı bulunuyor ve bu, 2017 yılına göre 1,1 puan, 2009'a göre ise 3,3 puan fazladır.

Emekli maaşları, işsizlik ödeneği, çocuk parası ve başka sosyal yardımlar ve tazminatlar olmak üzere tüm sosyal transferlerden elde edilen gelir, 2018'de toplam hanehalkı gelirinin % 29,8'ini oluşturuyor.

2018'de bireysel istihdamdan elde edilen gelirlerin toplam hanehalkı geliri içindeki payı yüzde 7 arttı ve 2017 yılına göre 0,3 puan artarken, 2009 yılına göre 0,1 puan düşmüştür.

Hanehalkı Giderleri

2018'de Bulgaristan'da bir hanehalkı ferdine düşen ortalama yıllık toplam gider 5 772 leva idi, bu rakam 2017'e kıyasla % 10,6 daha fazla. 2009-2018 dönemi için hane halkı harcamaları 1,7 kat artmıştır.

Tüketim harcamasının, toplam hane halkı harcamaları içindeki nispi payı 2009 yılında % 85,7'den 2018'de % 81,3'e düşmüştür.

2018 yılında gıda harcamalarının toplam harcamalar içindeki nispi payı yüzde 29,7 seviyesinde olup 2017 yılına göre 0,4 puan ve 2009 yılına göre ise 6,8 puan azalmıştı.

Konut harcamaların nispi payı, 2018'de 2017 yılına göre 1,4 puan, 2009 yılına göre ise 0,6 puan düşmüştür.

Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin payı toplam harcamaların % 12,8'ini oluşturuyor ve 2018'de 2017 yılına göre 0,3 puan yüksektir ve 2009 yılına göre 5,9 puan fazladır.

Hanehalkı tüketimi

2018'de hanehalkı tüketimi 2017'ye göre değişiyor - kişi başına ortalama ekmek ve makarna tüketimi 1,8 kg, meyve tüketimi ise 1,2 kilogram düşüyor. Sebze tüketimi 2,7 kg, yoğurt tüketimi 1,7 kg, et tüketimi 1,5 kg ve alkolsüz içecek tüketimi 1,2 litre azaldı.

Yıllık bazda hanehalkı alkollü içecek tüketimi (28,9'den 31 litreye) ve sigara (656 adetten 674'e) ortalama olarak artmıştır.

Hanehalkların satın alma gücü

2018 yılında beyaz ekmek, salatalık, biber, elma, üzüm, tereyağı hariç neredeyse tüm temel gıda ürünleri için hanehalkların satın alma gücü 2017'ye göre artmıştır. En yüksek seviyede patates, pirinç, fasulye, taze süt, domuz eti ve tavuk eti, şeker satın alma gücü arttı.

Konut, konut koşulları ve dayanıklı tüketim malları temini

2018'de hanehalkların % 90,7'si kendi evlerinde oturuyor,% 6,6'sı kira ödemeden konut kullanmaktadır. Hanehalkalrının yüzde 2,7'si kirada oturuyor, onların yüzde 1,9'u vatandaşlara ait evlerde, yüzde 0,8'i belediyeye ait konutlarda oturuyor. NSİ verilerine göre hanehalkalrının yüzde 9,4'ü ikinci bir eve sahiptir.

Ülkedeki hanehaklarının üçte ikisi (yüzde 68,1) iki ve üç odalı konutlarda yaşamaktadır (şehirlerde yüzde 74,2 ve köylerde yüzde 51,1). Daha büyük evlerde (dört veya daha fazla oda ile) yüzde 19,6'sı şehirlerde ve yüzde 44,5'i köylerde yaşamaktadır.

Ülkede hanehaklarının yüzde 20,9'u garaja sahiptir (şehirlerde yüzde 17,1 ve köylerde yüzde 31,5).

Yüzde 79,0'unun evlerinde elektrik, su, sıhhi tesisat, banyo ve tuvalet bulunuyor. Şehir ve köylerdeki konutların düzenlenmesinde önemli farklılıklar vardır. Köylerde evlerin yüzde 41,2'si merkezi kanalizasyon sistemine sahipken, şehirlerde bu oran iki kattan daha yüksektir, yani yüzde 95,2'dir.

Köylerdeki hanehalklarının yüzde 70,3'ünde, kasabalardaki hanehaklarının ise yüzde 97,4'ünde konut içinde tuvalet bulunmaktadır.

Ülkede evlerin yüzde 21,8'i merkezi ısıtma sistemine (buhar veya gaz) sahiptir. Onların yüzde 29,5'i kasabalarda ve yüzde 0,2'si köylerde bulunuyor.

Hanehalklarının yüzde 51,1'si bir otomobile, yüzde 6,1'i ise iki veya daha fazla otomobile sahiptir. Yüzde 14,3'ü finansal nedenlerle araba alıp bakımını yapamadıklarını, yüzde 34,1'i ise bir arabaya ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir.

Uzun süre kullanılan eşyalardan en yaygını televizyondur, hanehalklarının yüzde 99,0'u bir televizyona, yüzde 31,4'ü ise iki veya daha fazla televizyona sahiptir.

Yaygınlık bakımından ev eşyalarından ikinci sırada soğutma ekipmanları yer alıyor-ülkedeki hanehalklarının yüzde 98,4'ü (şehirlerde yüzde 98,7 ve köylerde yüzde 97,4) bir buzdolabı ve / veya dondurucuya sahiptir.

Çamaşır makinesine sahip olan halklarının oranı 92,3'tür. Yüzde 5,2'si finansal nedenlerle çamaşır makinesi alıp bakımını yapamadıklarını, yüzde 2,4'ü ise bir çamaşır makinesine ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir.

Hanehalklarının yüzde 2,5'i telefon (sabit veya mobil) kullanmıyor. Yalnızca sabit telefona sahip olanlar yüzde 5,1 oranında, yalnızca cep telefonuna sahip olanlar ise yüzde 71,6 oranındadır (onların büyük bir kısmı, iki veya daha fazla cep telefonuna sahiptir). Hanehalklarının yüzde 20,8'i iki tür telefona (sabit ve mobil) sahiptir.


DİĞER HABERLER