2020 yılı belediye bütçelerine ek transfer yapılacakÇarşamba, 29 Temmuz 2020

2020 yılı belediye bütçelerine ek transfer yapılacakBakanlar Kurulu, 2020 yılı için belediye bütçelerine 24,6 milyon leva tutarında ek transfer yapılmasını onayladı. Fonlarla devlet tarafından sağlık, sosyal güvenlik, yardım ve bakım alanında delege edilen faaliyetler için hükümet tarafından kabul edilen daha yüksek standartların getirdiği maliyetlerin karşılanması amaçlanıyor.

Değişiklik, 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle devlet tarafından finanse edilen okul ve çocuk sağlığı ve sağlık muayenehaneleri alanındaki faaliyetlere yönelik sağlık sektöründe toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücret miktarına ulaşması için standartları yükseltme önleminin yanı sıra sosyal alanda (huzurevleri, engelli bakım evleri, sosyal hizmetler bakım evleri, çocuk gündüz bakım evleri, aile tipi yerleştirme merkezleri vb.) çalışanların ücretlerinin artırılmasına yönelik standartlarla bağlantılı. Önlem, hükümetin onayladığı 2020 yılının sonuna kadar yeni sosyo-ekonomik önlem paketinde yer alıyor.

Kaynaklar, merkezi yönetim bütçesi harcama kalemleri arasındaki dağılımı ve / veya kaynak transferlerini yeniden düzenleyerek sağlanıyor.


DİĞER HABERLER